Jump to content
Ymarferydd gwasanaethau cymdeithasol

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Cymwysterau sy'n cael eu hargymell ar gyfer ymarfer:

  1. Tystysgrif AU y Brifysgol Agored mewn Ymarfer Gofal Cymdeithasol (Cymru)

  2. City and Guilds Lefel 4 Ymarferydd Gwasanaethau Cymdeithasol

Gofynion eraill

Gofynion sefydlu