Jump to content
Uwch ymarferydd gwaith cymdeithasol

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Gofynnol er mwyn cofrestru:

  1. Gradd mewn gwaith cymdeithasol

Gofynion eraill

Cymwysterau blaenorol

Gofynion sefydlu

Datblygiad proffesiynol parhaus DPP (a elwid gynt yn PRTL)