Jump to content
Swyddog adolygu annibynnol

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Gofynnol er mwyn cofrestru:

  1. Gradd mewn gwaith cymdeithasol

Cymwysterau blaenorol

Gofynion sefydlu

Datblygiad proffesiynol parhaus DPP (a elwid gynt yn PRTL)