Jump to content
Gweithredwr / gweithiwr gwybodaeth, cyngor a chymorth

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Cymwysterau sy’n cael eu hargymell ar gyfer ymarfer ac sy'n ofynnol yn ôl rheoliadau:

Mae'r cymhwyster sydd i'w argymell ar gyfer y rôl hon yn cael ei ystyried ar hyn o bryd, ynghyd â swyddogaeth a rôl lawn gweithwyr sy'n cefnogi gweithgareddau gwaith cymdeithasol yn uniongyrchol.

Gofynion eraill

Cymwysterau blaenorol

Gofynion sefydlu