Jump to content
Gweithiwr proffesiynol iechyd meddwl cymeradwy

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Gofynnol er mwyn cofrestru:

Cymhwyster proffesiynol perthnasol ym maes gwaith cymdeithasol, nyrsio, therapi galwedigaethol neu seicoleg

a

  1. Tystysgrif Ôl-radd (Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy)

neu

Cwrs sydd wedi’i gymeradwyo gan y cyngor rheoleiddio priodol fel un sy’n bodloni'r gofynion ar gyfer gweithiwr proffesiynol iechyd meddwl cymeradwy.

Gofynion eraill

Cymwysterau blaenorol

Gofynion sefydlu

Datblygiad proffesiynol parhaus DPP (a elwid gynt yn PRTL)