Jump to content
Gwasanaethau cartref gofal i oedolion

Lleoliad diogel i bobl fyw a derbyn y gofal sydd angen arnynt yw cartrefi gofal. Mae staff hyfforddedig yn gofalu am bobl dydd a nos i sicrhau eu hanghenion personol ac i’w cefnogi i fyw'r bywyd maent eisiau ei fyw.

Mae pob cartref gofal wedi ei gofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru.

Rôl swyddi