Jump to content
Rheolwr cartref gofal i oedolion

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Gofynnol er mwyn cofrestru:

  1. City and Guilds Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

a

  1. City and Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer

neu

Unrhyw un o’r cymwysterau lefel 3 neu uwch arall ar y Fframwaith Cymwysterau ar gyfer gweithwyr cartref gofal i oedolion.

ac

  1. City and Guilds Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

ac

Wedi cofrestru ar y City and Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer.

Mae angen i’r rhai sydd wedi cofrestru ar y City and Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer yn eu cyfnod cofrestru tair blynedd gyntaf.

neu

Unrhyw un o’r cymwysterau lefel 3 neu uwch arall ar y Fframwaith Cymwysterau ar gyfer gweithwyr cartref gofal i oedolion.

ac

Wedi cofrestru ar City and Guilds Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Mae angen i’r rhai sydd wedi cofrestru ar y City and Guilds Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol ei gwblhau a chwblhau City and Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer yn eu cyfnod cofrestru tair blynedd gyntaf.

neu

Gradd mewn Gwaith Cymdeithasol, Nyrsio neu Therapi Galwedigaethol.

ac unai

  1. Tystysgrif Ôl-radd mewn Rheoli Ansawdd Ymarfer mewn Gofal Cymdeithasol Cymdeithasol (adnabyddir hefyd fel Rhaglen Datblygu Rheolwyr Tîm (TMDP))

neu

Cymhwyster rheoli generig ar yr amod ei fod:

  • yn o leiaf lefel 3
  • ganddo o leiaf 37 credyd
  • wedi’i asesu yn y gweithle ar gyfer cymhwysedd galwedigaethol a bod y person cofrestredig mewn rôl iechyd neu ofal cymdeithasol perthnasol pan gafodd y cymhwyster ei ymgymryd.

Mae’r rheolwyr sy’n dal un o’r graddau a rhestrwyd ond dim un o’r cymwysterau rheolwyr, yn gallu ceisio cofrestru ond fe fydd angen cwblhau'r cymhwyster perthnasol yn eu cyfnod cofrestru tair blynedd gyntaf.

Gofynion eraill

Cymwysterau blaenorol

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Gofynion sefydlu

Datblygiad proffesiynol parhaus DPP (a elwid gynt yn PRTL)