Jump to content
Cydgysylltydd gweithgareddau cartref gofal i oedolion

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Cymwysterau sy'n cael eu hargymell ar gyfer ymarfer:

  1. Dyfarniad Lefel 2 mewn Cynorthwyo gyda Darparu Gweithgareddau mewn Gofal Cymdeithasol

  2. Tystysgrif Lefel 3 mewn Darparu Gweithgareddau mewn Gofal Cymdeithasol

Gofynion eraill

Gofynion sefydlu