Jump to content
Gwasanaethau cymunedol / dydd i oedolion

Pwrpas y gwasanaethau hyn yw cynorthwyo unigolion i gael mynediad at amrywiaeth eang o weithgareddau sydd â'r nod o gryfhau llesiant a chynhwysiant cymdeithasol unigolion. Maent yn cael eu cynnig yn y gymuned neu mewn canolfan ddydd.

Rôl swyddi