Jump to content
Llyfr gwaith atebion enghreifftiol

Rydyn ni wedi creu’r canllaw hwn i’ch helpu chi i gefnogi gweithwyr i gwblhau llyfrau gwaith Fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer y blynyddoedd cynnar a gofal plant (FfSCG).

Bydd yr atebion enghreifftiol yn eich helpu i farnu a yw atebion gweithwyr i gwestiynau yn y llyfrau gwaith FfSCG yn gynhwysfawr, tra'n eu cymharu ag atebion nad oes ganddynt ddigon o ddyfnder.

Lawrlwytho'r llyfr gwaith

Gallwch lawrlwytho'r llyfr gwaith isod.

Cyhoeddwyd gyntaf: 24 Ebrill 2023
Diweddariad olaf: 24 Ebrill 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (27.1 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch