Jump to content
Amrywiaeth o dystiolaeth ar gyfer Fframwaith sefydlu Cymru gyfan (FfSCG)o ran y blynyddoedd cynnar a gofal plant

Bydd y canllaw hwn yn helpu rheolwyr ac arweinwyr sy'n cefnogi staff drwy'r broses FfSCG.

Sut gall y canllaw yma helpu

Y canllaw

Bydd y canllaw hwn yn helpu rheolwyr ac arweinwyr sy'n cefnogi staff drwy'r broses FfSCG.

Dyma restr o gyfleoedd posibl lle gellid cael tystiolaeth ‘yn naturiol’ a’i ddefnyddio fel rhan o dystiolaeth gweithiwr tuag at gwblhau FfSCG a chymwysterau.

Rydyn ni wedi nodi pa adrannau o'r logiau cynnydd y gall pob rhan o'r canllaw helpu gyda nhw.

Nid yw hon yn rhestr gyflawn a byddem yn eich annog i feddwl hefyd am ffyrdd eraill i weithwyr gasglu’r dystiolaeth.

Cyfarfodydd tîm

Cwisiau tîm

Arsylwi

Adborth

Goruchwyliaeth

Cynnyrch gwaith

Rhaglen Sefydlu

Astudiaeth achos / ‘beth os’

Trafodaeth un-i-un

Rhaglen sefydlu’r lleoliad ei hun

Hyfforddiant

Llawlyfr

Cwestiynau a bennwyd ymlaen llaw

Cyhoeddwyd gyntaf: 19 Hydref 2022
Diweddariad olaf: 12 Mehefin 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (42.1 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch