Jump to content
Adroddiad blynyddol - Cymru Iachach: Ein Strategaeth Gweithlu a gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae ein hadroddiad blynyddol yn crynhoi'r prif feysydd cynnydd a gyflawnwyd yn yr ail flwyddyn lawn o’r strategaeth.

Cyhoeddwyd gyntaf: 6 Mehefin 2024
Diweddariad olaf: 6 Mehefin 2024
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (34.0 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch