Jump to content
Ein cynllun gweithlu iechyd meddwl strategol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol

Mae’r cynllun gweithlu iechyd meddwl strategol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yn gynllun ar y cyd rhyngom ni ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru.

Mae’r cynllun gweithlu iechyd meddwl strategol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yn gynllun ar y cyd rhyngom ni ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru. Ei nod yw gwireddu amcanion gwasanaethau iechyd meddwl y strategaeth gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae gan y cynllun 33 gweithred. Mae’r gweithrediadau’n cefnogi datblygiad gweithlu iechyd meddwl ar draws iechyd a gofal cymdeithasol sy’n frwdfrydig, ymgysylltiol ac sy’n cael eu gwerthfawrogi, ac sydd â’r gallu i gwrdd ag anghenion pobl Cymru.

I greu’r cynllun, fe wnaethom ni siarad â phobl yn y sector, gan gynnwys:

  • pobl sydd â phrofiad byw o iechyd meddwl
  • cyflogwyr
  • undebau llafur
  • cyrff proffesiynol
  • colegau brenhinol
  • llywodraeth.

Fe wnaethom ni wrando ar y bobl sy’n darparu ein gwasanaethau iechyd meddwl i ddeall beth sy’n bwysig iddyn nhw. Fe wnaethom ni hefyd edrych ar ymchwil, data am y gweithlu a rhagolygon ar gyfer y dyfodol.

Y cynllun hwn yw ein ffordd o ddod a newidiadau arwyddocaol a gwelliannau i sut rydyn ni’n datblygu, gwerthfawrogi a chefnogi ein gweithlu iechyd meddwl, mewn cydnabyddiaeth o’u rôl allweddol.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â jim.widdett@gofalcymdeithasol.cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf: 6 Mehefin 2024
Diweddariad olaf: 6 Mehefin 2024
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (34.1 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch