Jump to content
Ymadroddion rydyn ni wedi'u defnyddio yn y fframwaith

Mae’r ymadroddion yn y safonau a’r fframwaith yn cyd-fynd â’r rhai a ddefnyddiwn yng Ngweithdrefnau Diogelu Cymru a’r safonau hyfforddiant:

  • mae ‘diogelu pobl’ yn golygu plant, pobl ifanc hyd at 18 oed ac oedolion sy’n wynebu risg.
  • ystyr ‘ymarferydd’ yw unrhyw un sydd mewn gwaith cyflogedig yn ogystal â gwirfoddolwyr di-dâl.
Cyhoeddwyd gyntaf: 8 Tachwedd 2023
Diweddariad olaf: 13 Tachwedd 2023
Diweddarwyd y gyfres: 20 Mawrth 2024
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (32.3 KB) Lawrlwythwch y gyfres hon fel PDF (206.7 KB)
Efallai na fydd y ffeiliau hyn yn gyfan gwbl hygyrch