Jump to content
Cymwysterau i gefnogi hyfforddiant, dysgu a datblygiad

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Trosolwg o gymwysterau hyfforddiant, dysgu a datblygiad.

Mae’r rhan fwyaf o gymwysterau galwedigaethol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, a’r blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru yn cael eu darparu gan ddarparwyr dysgu sydd wedi’u cymeradwyo gan gonsortiwm sy’n cynnwys City & Guilds a CBAC (y consortiwm).

Mae’r consortiwm yn rheoli ansawdd y cymwysterau ac yn cael ei oruchwylio gan y rheoleiddiwr cymwysterau, Cymwysterau Cymru.

Mae'r cymwysterau hyn yn cynnwys cynnwys diogelu sy'n adlewyrchu rolau a chyfrifoldebau.

Mae'r rolau a'r cyfrifoldebau hyn yn unol â'r grwpiau ymarferwyr yn y Safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol.

Mae prifysgolion a cholegau hefyd yn cynnal cymwysterau galwedigaethol.

Sicrheir eu hansawdd gan fframweithiau cymwysterau addysg uwch cyrff dyfarnu graddau'r DU.

Mae gennym adnoddau diogelu, gan gynnwys:

  • Modiwl e-ddysgu Grŵp A
  • Pecyn hyfforddi diogelu sylfaenol Cymru Gyfan.
Cyhoeddwyd gyntaf: 2 Hydref 2023
Diweddariad olaf: 13 Tachwedd 2023
Diweddarwyd y gyfres: 13 Tachwedd 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (35.6 KB) Lawrlwythwch y gyfres hon fel PDF (202.1 KB)
Efallai na fydd y ffeiliau hyn yn gyfan gwbl hygyrch