Jump to content
Fframwaith hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol

Cynnwys

 1. Pam y gwnaethom ysgrifennu'r fframwaith

  Mae'r dudalen hon yn esbonio pam y gwnaethom ysgrifennu'r fframwaith.

 2. Y Byrddau Diogelu Rhanbarthol

  Mae'r dudalen hon yn esbonio beth yw'r Byrddau Diogelu Rhanbarthol, a'u cyfrifoldebau.

 3. Ymadroddion rydyn ni wedi'u defnyddio yn y fframwaith
 4. Ar gyfer pwy mae'r fframwaith hwn

  Mae'r dudalen hon esbonio pwy ddylai defnyddio'r fframwaith.

 5. Canllawiau i sefydliadau

  Sut y gallai hyfforddiant, dysgu a datblygu edrych ar gyfer eich sefydliad.

 6. Cymwysterau i gefnogi hyfforddiant, dysgu a datblygiad

  Trosolwg o gymwysterau hyfforddiant, dysgu a datblygiad.

 7. Atebolrwydd

  Esboniad o chyfrifoldebau gwahanol ymarferwyr a sefydliadau.

 8. Pam mae diogelu yn bwysig
 9. Grŵp A

  Fframwaith hyfforddi, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol: grŵp A

 10. Grŵp B

  Fframwaith hyfforddi, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol: grŵp B

 11. Grŵp C

  Fframwaith hyfforddi, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol: grŵp C

 12. Grŵp D

  Fframwaith hyfforddi, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol: grŵp D

 13. Grŵp E

  Fframwaith hyfforddi, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol: grŵp E

 14. Grŵp F

  Fframwaith hyfforddi, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol: grŵp F

 15. Atodiad 1: canllawiau ar gyfer penodi hyfforddwyr

  Safonau a chyngor i gomisiynwyr, a phethau i'w hystyried.

 16. Atodiad 2: yn gryno: anghenion hyfforddi

  Crynodeb o'r anghenion hyfforddi

Diweddarwyd y gyfres: 20 Mawrth 2024
Lawrlwythwch y gyfres hon fel PDF (206.7 KB)
Efallai na fydd y ffeiliau hyn yn gyfan gwbl hygyrch