Jump to content
Safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol

Lansiad y safonau

Gwyliwch fideo lansiad y safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol.

Cynnwys

 1. Diolchiadau

  Y sefydliadau sydd wedi cyfrannu at y safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu cenedlaethol.

 2. Ynglŷn â'r safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol

  Rydyn ni wedi bod yn arwain ar y gwaith i ddatblygu'r safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol.

 3. Egwyddorion cofiadwy

  Safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu cenedlaethol: egwyddorion cofiadwy

 4. Grwpiau ymarferwyr: hierarchaeth

  Hierarchaeth grwpiau ymarferwyr safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol.

 5. Y broses ddiogelu

  Y broses didiogelu yn y safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol.

 6. Crynodeb o'r grwpiau

  Mae chwech grŵp yn y safonau diogelu.

 7. Safonau diogelu grŵp A

  Safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol - grŵp A.

 8. Safonau diogelu grŵp B

  Safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol - grŵp B.

 9. Safonau diogelu grŵp C

  Safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol - grŵp C.

 10. Safonau diogelu grŵp D

  Safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol - grŵp D.

 11. Safonau diogelu grŵp E

  Safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol - grŵp E.

 12. Safonau diogelu grŵp F

  Safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol - grŵp F.

 13. Termau

  Termau a ddefnyddir yn y Safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol.

 14. Adnoddau defnyddiol

  Adnoddau defnyddiol ar gyfer y safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol.

 15. Cwestiynau cyffredin am y safonau

  Rydym wedi casglu'r cwestiynau mwyaf cyffredin am y safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol ar y dudalen hon.

 16. Fersiynau hawdd eu deall o'r safonau

  Fersiynau hawdd eu deall o'r safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol.

Diweddarwyd y gyfres: 8 Ebrill 2024
Lawrlwythwch y gyfres hon fel PDF (249.9 KB)
Efallai na fydd y ffeiliau hyn yn gyfan gwbl hygyrch