Rydyn ni'n defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan

Gweld ein hysbysiad preifatrwydd
Jump to content
Safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol

Rydyn ni wedi bod yn arwain y gwaith o ddatblygu'r safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol.

Diolchiadau

Hoffwn ddiolch i'r sefydliadau sydd wedi cyfrannu at y safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu cenedlaethol.

Ynglŷn â'r safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol

Rydyn ni wedi bod yn arwain ar y gwaith i ddatblygu'r safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol. Mae'r safonau wedi'u cyd-gynhyrchu gan grŵp datblygu cenedlaethol amlasiantaethol yn ogystal â grwpiau eraill sydd wedi canolbwyntio ar agweddau penodol ar y gwaith.

Egwyddorion cofiadwy

Egwyddorion cofiadwy y safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol.

Grwpiau ymarferwyr - hierarchaeth

Hierarchaeth grwpiau ymarferwyr yn y safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol.

Y broses ddiogelu

Enghreifftiau o rolau gwahanol i helpu sefydliadau deall rolau ym mhob grŵp diogelu.

Grwpiau

Mae chwech grŵp diogelu yn y y safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol.

Termau

Termau a ddefnyddir yn y safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol.

Adnoddau defnyddiol

Adnoddau defnyddiol i gydfynd â'r safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol.

Cwestiynau cyffredin

Cwestiynau cyffredin am y safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol.

Fersiynau hawdd eu deall o'r safonau

Fersiynau hawdd eu deall o'r safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol.

Lansiad y safonau

Gwyliwch fideo lansiad y safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf: 28 Hydref 2022
Diweddariad olaf: 24 Ebrill 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (38.9 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch