Jump to content
Atebolrwydd

Esboniad o chyfrifoldebau gwahanol ymarferwyr a sefydliadau.

Mae sefydliadau:

  • yn gyfrifol am sicrhau bod eu hymarferwyr yn gymwys i gyflawni eu rolau diogelu bob amser
  • o bosib a’u fframweithiau neu strategaethau hyfforddi, dysgu a datblygu eu hunain i ymarferwyr eu dilyn
  • yn gyfrifol am fesur ansawdd y cyfleoedd hyfforddi, dysgu a datblygu a ddarperir a gwneud newidiadau os oes angen.

Mae ymarferwyr:

  • yn gyfrifol am gofnodi eu dysgu a'u datblygiad eu hunain
  • angen rhannu tystiolaeth o'u dysgu a'u datblygiad gyda'u cyflogwr, rheolwr a chorff proffesiynol pan fo angen
  • sydd wedi cofrestru gyda chorff proffesiynol angen bodloni'r gofynion datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) a nodir ar eu cyfer.

Byddant hefyd yn gweithio i unrhyw God Ymarfer ac Ymddygiad Proffesiynol.

Cyhoeddwyd gyntaf: 2 Hydref 2023
Diweddariad olaf: 13 Tachwedd 2023
Diweddarwyd y gyfres: 20 Mawrth 2024
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (25.5 KB) Lawrlwythwch y gyfres hon fel PDF (206.4 KB)
Efallai na fydd y ffeiliau hyn yn gyfan gwbl hygyrch