Jump to content
Ar gyfer pwy mae'r fframwaith hwn

Mae'r dudalen hon esbonio pwy ddylai defnyddio'r fframwaith.

Mae'r fframwaith hwn ar gyfer:

 • Byrddau Diogelu Rhanbarthol
 • ymarferwyr diogelu sydd â chyfrifoldebau polisi
 • pobl sy'n comisiynu hyfforddiant diogelu, gan gynnwys:
  • timau datblygu'r gweithlu neu bobl
  • adrannau hyfforddi.
 • pobl sy'n cynnal hyfforddiant diogelu gan gynnwys ymarferwyr a hyfforddwyr proffesiynol
 • cyrff rheoleiddio, megis Arolygiaeth Gofal Cymru ac Estyn
 • Swyddogion Llywodraeth Cymru sydd â chyfrifoldebau diogelu
 • pobl sy'n comisiynu gwasanaethau gofal a chymorth
 • Unigolion Cyfrifol
 • rheolwyr gwasanaethau gofal a chymorth
 • ymarferwyr diogelu arbenigol.

Bwriedir i’r fframwaith gael ei ddefnyddio a chyfeirio ato ym mhob sefydliad statudol (gan gynnwys iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, addysg, yr heddlu a’r gwasanaeth prawf) a’r sector gwirfoddol ac annibynnol.

Cyhoeddwyd gyntaf: 2 Hydref 2023
Diweddariad olaf: 13 Tachwedd 2023
Diweddarwyd y gyfres: 20 Mawrth 2024
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (28.1 KB) Lawrlwythwch y gyfres hon fel PDF (206.4 KB)
Efallai na fydd y ffeiliau hyn yn gyfan gwbl hygyrch