Jump to content
Canllawiau i sefydliadau

Sut y gallai hyfforddiant, dysgu a datblygu edrych ar gyfer eich sefydliad.

Mae adrannau datblygu a hyfforddi sefydliadol yn chwarae rhan bwysig mewn datblygu ymarferwyr effeithiol.

Mae pob sefydliad yn gyfrifol am gefnogi eu gweithwyr i gael y wybodaeth a'r sgiliau diogelu cywir i gyflawni eu rôl.

Rydym yn cydnabod bod hyfforddiant, dysgu a datblygiad yn broses barhaus ar gyfer ymarferwyr sydd â chyfrifoldebau diogelu.

Yn y fframwaith hwn, bydd angen i bobl sy’n symud heibio grŵp A loywi eu hyfforddiant, dysgu a datblygiad yn y grŵp y maent yn ei gyrraedd yn unig.

Mae hyn yn golygu nad oes rhaid i ymarferwyr sy’n dechrau rôl newydd ail-wneud hyfforddiant, dysgu a datblygu.

Dylai cyfleoedd fod yn hyblyg i ddiwallu anghenion yr holl ymarferwyr.

Pan fyddwn yn cynllunio hyfforddiant, dysgu a datblygiad, mae angen i ni ystyried ymarferwyr sydd â nodweddion gwarchodedig a allai effeithio ar y ffordd y maent yn dysgu ac yn datblygu.

Mae gan bob sefydliad ei fframwaith a'i ddogfennau hyfforddi, dysgu a datblygu ei hun.

Mae hyn yn ei gwneud yn heriol i ysgrifennu fframwaith hyfforddi sy'n gweithio i bob sefydliad.

Mae’n bosibl y bydd rhai cyflogwyr angen i grwpiau staff penodol gael eu hyfforddi i lefel uwch na’r hyn a ddisgrifir yn y fframwaith hwn, i ddiwallu anghenion eu sefydliad.

Cliciwch ar eich math o sefydliad isod i ddarganfod sut y gallai hyfforddiant, dysgu a datblygu edrych ar gyfer eich sefydliad.

Mae'r asiantaethau wedi rhoi'r wybodaeth hon i ni.

Awdurdod lleol

Addysg

Health

Heddlu

Gwasanaethau prawf

Trydydd sector

Blynyddoedd cynnar, gofal plant a gwaith chwarae

Sefydliadau eraill

Cyhoeddwyd gyntaf: 2 Hydref 2023
Diweddariad olaf: 13 Tachwedd 2023
Diweddarwyd y gyfres: 20 Mawrth 2024
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (51.2 KB) Lawrlwythwch y gyfres hon fel PDF (206.4 KB)
Efallai na fydd y ffeiliau hyn yn gyfan gwbl hygyrch