Benyw sy’n gweithiwr gofal yn cefnogi dyn hŷn gyda dementia. Hwn yn gwenu ac yn dal ffon gerdded

Bydd yr adnodd hawdd i'w ddefnyddio yma yn cefnogi ymarfer da mewn gofal dementia drwy roi mynediad i wybodaeth angenrheidiol, astudiaethau achos, data, ac ymchwil. Noder bod yr adnodd hwn ar gyfer gwybodaeth yn unig. Rhaid i chi ddilyn polisïau eich cyflogwr ynglŷn â gofal dementia bob amser.