Bydd yr adnodd hawdd i'w ddefnyddio yma yn cefnogi ymarfer da mewn gofal dementia drwy roi mynediad i wybodaeth angenrheidiol, astudiaethau achos, data, ac ymchwil. Noder bod yr adnodd hwn ar gyfer gwybodaeth yn unig. Rhaid i chi ddilyn polisïau eich cyflogwr ynglŷn â gofal dementia bob amser.