Skip to main content
Cymraeg English
Deunyddiau lefel A

Nod yr adnoddau hyn yw rhoi trosolwg o'r Ddeddf i gyd, yn ogystal â Rhan 2 o'r Ddeddf, Swyddogaethau Cyffredinol. Maent yn cynnwys crynodebau o'r negeseuon allweddol ac maen nhw'n addas ar gyfer pob rôl ar draws y sector i roi trosolwg iddyn nhw o'r newidiadau allweddol.

Dogfen
Trosolwg – Cyflwyniad a Swyddogaethau Cyffredinol - Mawrth 2017
Dogfen
Crynodeb – Cyflwyniad a Swyddogaethau Cyffredinol - Mawrth 2017
Deunyddiau lefel B

Mae'r deunyddiau dysgu mwy manwl yma ar gyfer y rhai bydd yn cael eu heffeithio fwyaf gan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Eu nod yw helpu nhw i weithredu'r newid.

Dogfen
Modiwl hyfforddi – Cyflwyniad a Swyddogaethau Cyffredinol - Mawrth 2017
Deunyddiau cefnogol

Mae'r astudiaethau achos, ymarferion a taflenni yma yn cefnogi'r modiwl hyfforddi Cyflwyniad a Swyddogaethau Cyffredinol.

Dogfen
Ymarfer – gwasanaethau ataliol
Dogfen
Ymarfer – partneriaid atal
Dogfen
Ymarfer – llesiant
Dogfen
Astudiaeth achos – Dylan
Dogfen
Astudiaeth achos – Huw
Dogfen
Astudiaeth achos – Luc
Dogfen
Astudiaeth achos – Margaret
Dogfen
Astudiaeth achos – Paul
Dogfen
Taflen – Y Cynnig Gweithredol
Dogfen
Taflen – eiriolaeth
Dogfen
Taflen – Deddf Galluedd Meddyliol 2005
Dogfen
Taflen – Canolbwyntio ar y Gwasanaeth neu'r Person?
Dogfen
Taflen – llesiant
Dogfen
Taflen – Datganiad Llesiant Cenedlaethol
pdf
Deunyddiau ychwanegol

Mae'r canllaw i hyfforddwyr a'r rhestr termau isod yn cefnogi'r holl fodiwlau hyfforddi craidd.

Dogfen
Canllaw i hwyluswyr – Mawrth 2017
Dogfen
Rhestr termau
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.