Jump to content
​Cyflwyniad a Swyddogaethau Cyffredinol

Deunyddiau lefel A

Nod yr adnoddau hyn yw rhoi trosolwg o'r Ddeddf i gyd, yn ogystal â Rhan 2 o'r Ddeddf, Swyddogaethau Cyffredinol. Maent yn cynnwys crynodebau o'r negeseuon allweddol ac maen nhw'n addas ar gyfer pob rôl ar draws y sector i roi trosolwg iddyn nhw o'r newidiadau allweddol.

Deunyddiau lefel B

Mae'r deunyddiau dysgu mwy manwl yma ar gyfer y rhai bydd yn cael eu heffeithio fwyaf gan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Eu nod yw helpu nhw i weithredu'r newid.

Deunyddiau cefnogol

Mae'r astudiaethau achos, ymarferion a taflenni yma yn cefnogi'r modiwl hyfforddi Cyflwyniad a Swyddogaethau Cyffredinol.

Deunyddiau ychwanegol

Mae'r canllaw i hyfforddwyr a'r rhestr termau isod yn cefnogi'r holl fodiwlau hyfforddi craidd.

Cyhoeddwyd gyntaf: 5 Mai 2017
Diweddariad olaf: 25 Medi 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (38.8 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch