Jump to content
Denu, recriwtio a chadw pobl â'r gwerthoedd cywir

Gwasanaethau gofal cymdeithasol a'r blynyddoedd cynnar sy'n denu, recriwtio a chadw pobl â'r gwerthoedd cywir i ddiwallu anghenion y rhai sydd angen gofal a chymorth.

Trosolwg o'n cynnydd yn erbyn y canlyniad hwn o'n cynllun strategol yn ystod 2022 i 2023.

Rydyn ni’n parhau i adeiladu ar frand Gofalwn Cymru i ddenu, recriwtio a chadw pobl yn y sector gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar.

Rydyn ni wedi datblygu ein ymgyrch cenedlaethol a phorth swyddi Gofalwn Cymru ymhellach, sy'n cael ei werthfawrogi a'i ddefnyddio gan fwy o ddarparwyr. Rydyn ni wedi cyflwyno cynllun cyfweliad gwarantedig ac wedi adeiladu ar weithio mewn partneriaeth i wella ein rhaglenni Cyflwyniad i ofal cymdeithasol a gofal plant yn barhaus.

Rydyn ni wedi gweld cynnydd yn nifer y swyddi sy'n cael eu postio ar ein porth swyddi ac yn nifer y ceisiadau uniongyrchol.

Mae'r porth swyddi yn ffordd hawdd i gyflogwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar hysbysebu eu swyddi gwag ac i bobl weld y swyddi gwag sydd ar gael yn eu hardal.

Gofalwn Cymru

Yn 2022 i 2023:

  • cynhaliodd Gofalwn Cymru 5 ymgyrch yn canolbwyntio ar: ofal cymdeithasol, gweithwyr cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant, prentisiaethau a'r Gymraeg
  • cafwyd 62,461,120 o argraffiadau ar draws pob ymgyrch (y nifer o weithiau roedd y cynnwys yn cael ei arddangos)
  • dywedodd 37 y cant wrthym ni eu bod yn teimlo'n fwy cadarnhaol am ofal cymdeithasol a'r blynyddoedd cynnar ar ôl gweld hysbyseb Gofalwn Cymru
  • dywedodd 19 y cant o bobl Cymru wrthym ni eu bod yn ymwybodol o Gofalwn Cymru
  • roedd gwefan Gofalwn Cymru wedi cael 139,779 o ymwelwyr
  • cafodd 6,442 o swyddi eu postio ar borth swyddi Gofalwn Cymru.

Roedd 600 o bobl wedi cwblhau'r rhaglen Cyflwyniad i ofal cymdeithasol erbyn diwedd mis Mawrth 2023.

Yn dilyn y rhaglen, mae 20 y cant o bobl wedi dod o hyd i gyflogaeth neu wedi parhau â'u haddysg.

Cwblhaodd mwy na 70 aelod o Ganolfan Gymunedol Affricanaidd Abertawe y rhaglen ac ers hynny mae 35wedi mynd ymlaen i weithio ym maes gofal cymdeithasol.

Mae 116 o bobl wedi cwblhau'r rhaglen Cyflwyniad i Ofal Plant o fewn y chwe mis cyntaf ar ôl ei lansio.

“O ganlyniad i'r cwrs hwn roeddwn i'n ystyried newid gyrfa. Ar ôl 20 mlynedd yn fy swydd bresennol, dwi wedi rhoi fy rhybudd i mewn i ddechrau gyrfa newydd ym maes gofal plant. Yn ffodus, dwi wedi cael swydd lawn amser fel nyrs feithrin a dwi'n dechrau mewn pythefnos, ac alla i ddim aros!”

– Un dilyn y rhaglen Cyflwyniad i ofal plant

Cyhoeddwyd gyntaf: 3 Ionawr 2024
Diweddariad olaf: 18 Ionawr 2024
Diweddarwyd y gyfres: 18 Ionawr 2024
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (33.9 KB) Lawrlwythwch y gyfres hon fel PDF (99.2 KB)
Efallai na fydd y ffeiliau hyn yn gyfan gwbl hygyrch