Skip to main content
Cymraeg English
Adnoddau hyfforddi – gorchmynion amddiffyn a chynorthwyo oedolion

Cyflwynir gorchmynion amddiffyn a chynorthwyo oedolion o dan Adran 7 y Ddeddf sy’n ymwneud â diogelu. Datblygwyd y deunyddiau dysgu hyn gan Research in Practice for Adults a’r Institute of Public Care ym Mhrifysgol Oxford Brookes, ar gyfer hyfforddi swyddogion awdurdodedig, swyddogion cyfreithiol a rolau allweddol eraill i weithredu gorchmynion amddiffyn a chynorthwyo oedolion.

Mae'r adnoddau, sy’n cynnwys dogfen y broses ar gyfer swyddogion awdurdodedig, modiwl hyfforddi, gweithgareddau a thaflenni, yn addas ar gyfer cyflwyno hyfforddiant i swyddogion newydd ac adnewyddu dysgu swyddogion awdurdodedig presennol a swyddogion cyfreithiol neu rolau allweddol eraill, fel rhan o'u Datblygiad Proffesiynol Parhaus.

Dogfen
Canllaw Hyfforddiant – Gorchymyn Amddiffyn a Chynorthwyo Oedolion
Dogfen
Taflen – Broses ar gyfer swyddogion awdurdodedig
Dogfen
Gweithgaredd – Paratoi a Dadansoddiad Anghenion Dysgu
Dogfen
Modiwl Hyfforddi – Gorchymyn Amddiffyn a Chynorthwyo Oedolion
Dogfen
Gweithgaredd – Pwrpas
Dogfen
Gweithgaredd – Hyrwyddo Llesiant
Dogfen
Gweithgaredd – Astudiaeth Achos
Dogfen
Gweithgaredd – Gweithredu'n Annibynnol
Dogfen
Gweithgaredd – Dilyniant, Dadansoddiad o Anghenion Dysgu a Chynllun Gweithredu
Dogfen
Taflen – Rheoli Gorfodaeth
Dogfen
Taflen – Eiriolaeth
Dogfen
Taflen – Proses
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.