Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau a chymorth er mwyn gwella canlyniadau llesiant personol unigolion, yn blant ac oedolion. Mae hyn yn gallu digwydd mewn nifer o leoliadau ond, fel arfer, maent o dan gyfarwyddyd yr awdurdod lleol. Bydd y gwasanaethau hyn yn cynnwys swyddogaethau a lleoliadau arbenigol neu amlasiantaeth, er enghraifft, Timau Dyletswydd Argyfwng, y Ganolfan Ddiogelu Amlasiantaeth, y Tîm o Amgylch y Teulu a lleoliadau iechyd integredig.


Rôl swyddi

  1. Rheolwr tîm gwaith cymdeithasol
  2. Gweithiwr cymdeithasol ymgynghorol
  3. Uwch ymarferydd gwaith cymdeithasol
  4. Gweithiwr proffesiynol iechyd meddwl cymeradwy
  5. Swyddog adolygu annibynnol
  6. Gweithiwr cymdeithasol ym mlynyddoedd 3 a thu hwnt
  7. Gweithiwr cymdeithasol ym mlynyddoedd 1 a 2
  8. Ymarferydd gwasanaethau cymdeithasol
  9. Gweithiwr cymorth ym maes gwaith cymdeithasol
  10. Gweithredwr / gweithiwr gwybodaeth, cyngor a chymorth