Skip to main content
Cymraeg English
Deunyddiau lefel A

Nod yr adnoddau hyn yw rhoi trosolwg o Rhan 11 (Oedolion a Phlant yn yr Ystad Ddiogeledd) y Ddeddf. Maent yn cynnwys crynodebau o'r negeseuon allweddol ac yn rhoi trosolwg o'r newidiadau.

Dogfen
Trosolwg asesu a diwallu anghenion yn yr ystâd ddiogeledd
Dogfen
Crynodeb asesu a diwallu anghenion yn yr ystâd ddiogeledd
Deunyddiau lefel B

Mae'r deunyddiau dysgu mwy manwl yma ar gyfer y rhai sy'n gweithio yn yr ystâd ddiogeledd a'u nod yw helpu nhw i weithredu'r newid.

Dogfen
Modiwl hyfforddi asesu a diwallu anghenion yn yr ystâd ddiogeledd - Mawrth 2017
Deunyddiau cefnogol

Mae'r astudiaethau achos a thaflenni yma yn cefnogi'r modiwl hyfforddi Asesu a Diwallu Anghenion yn yr Ystâd Ddiogeledd.

Dogfen
Astudiaeth achos Alun
Dogfen
Astudiaeth achos Bryn
Dogfen
Astudiaeth achos Colin
Dogfen
Astudiaeth achos Darren
Dogfen
Astudiaeth achos Doug
Dogfen
Astudiaeth achos Emyr
Dogfen
Astudiaeth achos Griff
Dogfen
Astudiaeth achos Hywel
Dogfen
Astudiaeth achos Ifan
Dogfen
Astudiaeth achos Owen
Dogfen
Taflen nodyn briffio - Gavin
Dogfen
Taflen nodyn briffio - Martyn
Dogfen
Taflen hawliau dynol a rheolau carchar
Dogfen
Taflen cwis cludadwyedd
Dogfen
Taflen Llwybr Gofal a Chymorth Cenedlaethol ar gyfer oedolion (Saesneg yn unig)
Deunyddiau ychwanegol

Mae'r dogfen briffio isod yn edrych ar gyfrifoldebau awdurdodau lleol heb sefydliadau ystâd ddiogeledd yn eu hardal. Mae'r rhestr termau yn cefnogi'r holl fodiwlau hyfforddi craidd.

Dogfen
Cyfrifoldebau awdurdodau lleol heb sefydliadau ystâd ddiogeledd yn eu hardal
Dogfen
Rhestr termau
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.