Jump to content
​Asesu a diwallu anghenion yn yr ystâd ddiogeledd

Deunyddiau lefel A

Nod yr adnoddau hyn yw rhoi trosolwg o Rhan 11 (Oedolion a Phlant yn yr Ystad Ddiogeledd) y Ddeddf. Maent yn cynnwys crynodebau o'r negeseuon allweddol ac yn rhoi trosolwg o'r newidiadau.

Deunyddiau lefel B

Mae'r deunyddiau dysgu mwy manwl yma ar gyfer y rhai sy'n gweithio yn yr ystâd ddiogeledd a'u nod yw helpu nhw i weithredu'r newid.

Deunyddiau cefnogol

Mae'r astudiaethau achos a thaflenni yma yn cefnogi'r modiwl hyfforddi Asesu a Diwallu Anghenion yn yr Ystâd Ddiogeledd.

Deunyddiau ychwanegol

Mae'r dogfen briffio isod yn edrych ar gyfrifoldebau awdurdodau lleol heb sefydliadau ystâd ddiogeledd yn eu hardal. Mae'r rhestr termau yn cefnogi'r holl fodiwlau hyfforddi craidd.

Cyhoeddwyd gyntaf: 5 Ebrill 2017
Diweddariad olaf: 25 Medi 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (40.1 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch