Skip to main content
Cymraeg English
Eiriolaeth broffesiynol annibynnol

Nod yr adnoddau hyn yw rhoi trosolwg i chi o agweddau allweddol y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas ag eiriolaeth, ac yn benodol, Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol. Datblygwyd gan Age Cymru, mewn partneriaeth ag Anabledd Cymru, Prifysgol Abertawe a cyn-Brif Weithredwr Action for Advocacy Martin Coyle. Mae'r adnoddau hyn yn edrych ar Ran 10 y Ddeddf ar eiriolaeth a sut mae eiriolaeth yn cyfrannu at rannau eraill o’r Ddeddf. Maent hefyd yn ceisio meithrin ymwybyddiaeth a dealltwriaeth gyda’r sawl a allai weithio gyda gwasanaethau eiriolaeth neu atgyfeirio unigolion atynt.

Dogfen
Modiwl hyfforddi eiriolaeth broffesiynol annibynnol
Dogfen
Cyflwyniad eiriolaeth broffesiynol annibynnol
Dogfen
Cwis atgyfeiriadau am eiriolaeth – taflen i hyfforddwyr
Dogfen
Cwis atgyfeiriadau am eiriolaeth – taflen i ddysgwyr
Dogfen
Cwis myth neu ffaith – taflen i hyfforddwyr
Dogfen
Cwis myth neu ffaith – taflen i ddysgwyr
Dogfen
Ymarfer astudiaeth achos Mrs A – taflen i hyfforddwyr
Dogfen
Ymarfer astudiaeth achos Mrs A – taflen i ddysgwyr
Dogfen
Astudiaeth achos lles pennaf yn erbyn... – taflen i hyfforddwyr
Dogfen
Astudiaeth achos lles pennaf yn erbyn dymuniadau a theimladau – taflen i ddysgwyr
Dogfen
Ymarfer – llesiant ac eiriolaeth
Dull cenedlaethol ar gyfer hyfforddiant eriolaeth statudol

Mae TGP Cymru wedi datblygu'r hyfforddiant isod, sy'n medru cael ei ddefnyddio gan weithwyr proffesiynol mewn gofal cymdeithasol, gan gynnwys gofalwyr maeth a gweithwyr cymdeithasol.

Dogfen
Cyflwyniad dull cenedlaethol ar gyfer eiriolaeth statudol ar gyfer plant a phobl ifanc
Dogfen
Beth yw eiriolaeth - ymarferiad
Dogfen
Ydy hwn yn eiriolaeth - ymarferiad
Dogfen
Y broses o'r cynnig gweithredol - ymarferiad
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.