Skip to main content
Cymraeg English
Eiriolaeth broffesiynol annibynnol

Nod yr adnoddau hyn yw rhoi trosolwg i chi o agweddau allweddol y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas ag eiriolaeth, ac yn benodol, Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol. Datblygwyd gan Age Cymru, mewn partneriaeth ag Anabledd Cymru, Prifysgol Abertawe a cyn-Brif Weithredwr Action for Advocacy Martin Coyle. Mae'r adnoddau hyn yn edrych ar Ran 10 y Ddeddf ar eiriolaeth a sut mae eiriolaeth yn cyfrannu at rannau eraill o’r Ddeddf. Maent hefyd yn ceisio meithrin ymwybyddiaeth a dealltwriaeth gyda’r sawl a allai weithio gyda gwasanaethau eiriolaeth neu atgyfeirio unigolion atynt.

Dogfen
Modiwl hyfforddi eiriolaeth broffesiynol annibynnol
Dogfen
Cyflwyniad eiriolaeth broffesiynol annibynnol
Dogfen
Cwis atgyfeiriadau am eiriolaeth – taflen i hyfforddwyr
Dogfen
Cwis atgyfeiriadau am eiriolaeth – taflen i ddysgwyr
Dogfen
Cwis myth neu ffaith – taflen i hyfforddwyr
Dogfen
Cwis myth neu ffaith – taflen i ddysgwyr
Dogfen
Ymarfer astudiaeth achos Mrs A – taflen i hyfforddwyr
Dogfen
Ymarfer astudiaeth achos Mrs A – taflen i ddysgwyr
Dogfen
Astudiaeth achos lles pennaf yn erbyn... – taflen i hyfforddwyr
Dogfen
Astudiaeth achos lles pennaf yn erbyn dymuniadau a theimladau – taflen i ddysgwyr
Dogfen
Ymarfer – llesiant ac eiriolaeth
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.