Skip to main content
Cymraeg English
Deunyddiau lefel A

Nod yr adnoddau hyn yw rhoi trosolwg o Rannau 3 (Asesu Anghenion Unigolion) a 4 (Diwallu Anghenion) o'r Ddeddf, yn ogystal ag agweddau perthnasol o Rannau 5 (Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol) ac 11 (Oedolion a Phlant yn yr Ystâd  diogeledd). Maent yn cynnwys crynodebau o'r negeseuon allweddol ac maen nhw'n addas ar gyfer pob rôl ar draws y sector i roi trosolwg iddyn nhw o'r newidiadau allweddol.

Dogfen
Trosolwg asesu a diwallu anghenion - Mawrth 2017
Dogfen
Crynodeb asesu a diwallu anghenion - Mawrth 2017
Deunyddiau lefel B

Mae'r deunyddiau dysgu mwy manwl yma ar gyfer y rhai bydd yn cael eu heffeithio fwyaf gan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Eu nod yw helpu nhw i weithredu'r newid.

Dogfen
Modiwl hyfforddi Asesu a Diwallu Anghenion - Mawrth 2017
Deunyddiau cefnogol

Mae'r astudiaethau achos, ymarferion a taflenni yma yn cefnogi'r modiwl hyfforddi Asesu a Diwallu Anghenion unigolion.

Dogfen
Ymarfer – llesiant plant
Dogfen
Astudiaeth achos – Aled
Dogfen
Astudiaeth achos – Deana
Dogfen
Astudiaeth achos – Deryn
Dogfen
Astudiaeth achos – Mrs D
Dogfen
Astudiaeth achos – Nathan, Jessie ac Anna
Dogfen
Astudiaeth achos – Nathan
Dogfen
Astudiaeth achos – Simon
Dogfen
Taflen – Dadansoddi Risg i Blant
Dogfen
Taflen – astudiaeth achos cymhwystra
Dogfen
Taflen – meini prawf cymhwystra ar gyfer oedolion
Dogfen
Taflen – meini prawf cymhwystra ar gyfer gofalwyr
Dogfen
Taflen – meini prawf cymhwystra ar gyfer plant
Dogfen
Astudiaeth achos – Geraint
Deunyddiau ychwanegol
Mae'r canllaw i hyfforddwyr a'r rhestr termau isod yn cefnogi'r holl fodiwlau hyfforddi craidd.
Dogfen
Canllaw i hwyluswyr – Mehefin 2016
Dogfen
Rhestr termau
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.