Jump to content
​Asesu a diwallu anghenion unigolion

Deunyddiau lefel A

Nod yr adnoddau hyn yw rhoi trosolwg o Rannau 3 (Asesu Anghenion Unigolion) a 4 (Diwallu Anghenion) o'r Ddeddf, yn ogystal ag agweddau perthnasol o Rannau 5 (Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol) ac 11 (Oedolion a Phlant yn yr Ystâd diogeledd). Maent yn cynnwys crynodebau o'r negeseuon allweddol ac maen nhw'n addas ar gyfer pob rôl ar draws y sector i roi trosolwg iddyn nhw o'r newidiadau allweddol.

Deunyddiau lefel B

Mae'r deunyddiau dysgu mwy manwl yma ar gyfer y rhai bydd yn cael eu heffeithio fwyaf gan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Eu nod yw helpu nhw i weithredu'r newid.

Deunyddiau cefnogol

Mae'r astudiaethau achos, ymarferion a taflenni yma yn cefnogi'r modiwl hyfforddi Asesu a Diwallu Anghenion unigolion.

Deunyddiau ychwanegol

Mae'r canllaw i hyfforddwyr a'r rhestr termau isod yn cefnogi'r holl fodiwlau hyfforddi craidd.
Cyhoeddwyd gyntaf: 5 Mai 2017
Diweddariad olaf: 25 Medi 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (38.7 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch