Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Mae hyn yn golygu datblygu a chytuno ar strategaethau gyda phartneriaid a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn diwallu anghenion gofal a chymorth unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau. Mae hefyd yn golygu cefnogi'r gwaith o weithredu strategaethau, darparu’r gwasanaeth a/neu ddatblygu'r gwasanaeth.


Rôl swyddi

  1. Cyfarwyddwr
  2. Pennaeth gwasanaeth / Cyfarwyddwr cynorthwyol
  3. Rheolwr gwasanaeth / prif swyddog
  4. Cynghorydd / trefnydd / ymchwilydd
  5. Rheolwr arall