Jump to content
Mae eich llesiant yn bwysig: fframwaith iechyd a llesiant y gweithlu

Cynnwys

 1. Cyflwyniad

  Gwybodaeth am y fframwaith.

 2. Ar gyfer pwy y mae’r fframwaith hwn

  Esbonio ar gyfer pwy y mae’r fframwaith hwn.

 3. Pam defnyddio’r fframwaith hwn

  Esbonio pam y dylech ddefnyddio'r fframwaith hwn.

 4. Sut i ddefnyddio’r fframwaith hwn
 5. Ymrwymiad 1: creu amgylcheddau gweithio diogel sy’n gwella’n barhaus ac sy’n gefnogol i iechyd a llesiant

  Cyngor ac adnoddau er mwyn creu amgylcheddau gweithio diogel sy’n gwella’n barhaus ac sy’n gefnogol i iechyd a llesiant.

 6. Ymrwymiad 2: triniaeth deg, urddas a pharch i bawb

  Cyngor ac adnoddau er mwyn sicrhau triniaeth deg, urddas a pharch i bawb.

 7. Ymrwymiad 3: sefydlu diwylliannau gweithlu lle mae pawb yn cael eu cynnwys ac yn wybodus

  Cyngor ac adnoddau er mwyn sefydlu diwylliannau gweithlu lle mae pawb yn cael eu cynnwys ac yn wybodus.

 8. Ymrwymiad 4: blaenoriaethu diwylliant o ddatblygu a dysgu’n barhaus

  Cyngor ac adnoddau er mwyn blaenoriaethu diwylliant o ddatblygu a dysgu’n barhaus.

Diweddarwyd y gyfres: 28 Mawrth 2024
Lawrlwythwch y gyfres hon fel PDF (120.0 KB)
Efallai na fydd y ffeiliau hyn yn gyfan gwbl hygyrch