Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan
Cyfres

Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arwain a Rheoli Gwasanaethau Gofal

23 Ardal

Datblygwyd y safonau hyn ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn arwain a gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar draws y DU.

Mae’r safonau o fewn y cyfresi yma wedi eu grwpio i fewn i swyddogaethau gyda linciau i enghreifftiau a sut gellir eu defnyddio fel dulliau effeithiol ar gyfer unigolion, rheolwyr a sefydliadau.

Ardaloedd

Diogelu a lles oedolion

Arwain a rheoli arfer sy’n hyrwyddo diogelu unigolion

Helpu i ddiogelu unigolion

SCDHSC 0024
Lawrlwythwch doc

Arwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau sy’n hyrwyddo lles unigolion

Arwain ymarfer i leihau ac atal y risg o berygl, niwed a chamdriniaeth

SCDHSC 0430
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion sydd wedi eu niweidio neu eu camdrin

SCDHSC 0431
Lawrlwythwch doc

Cyfrannu at ymdrin â sefyllfaoedd lle y ceir risg o berygl, niwed neu gamdriniaeth

SCDHSC 0395
Lawrlwythwch doc

Arwain ymarfer sy'n hyrwyddo hawliau, cyfrifoldebau, cydraddoldeb ac amrywiaeth unigolion

SCDHSC 0452
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo hawliau ac amrywiaeth unigolion

SCDHSC 3111
Lawrlwythwch doc

Cynnal hawliau unigolion

SCDHSC 0234
Lawrlwythwch doc

Eiriol gydag unigolion ac ar eu rhan

SCDHSC 0410
Lawrlwythwch doc

Helpu unigolion mewn gwrandawiadau ffurfiol

SCDHSC 0423
Lawrlwythwch doc

Cyflwyno dewisiadau ac anghenion unigolion

SCDHSC 0368
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i fanteisio ar gynrychiolaeth ac eiriolaeth annibynnol

SCDHSC 0367
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i gynrychioli eu dymuniadau a'u hanghenion eu hunain mewn digwyddiadau gwneud penderfyniadau

SCDHSC 0366
Lawrlwythwch doc

Arwain a rheoli arfer sy’n cynnwys pobl allweddol wrth ddarparu gwasanaeth gofal i gyflawni canlyniadau cadarnhaol i unigolion

Cefnogi unigolion i ddelio â phroblemau mewn cydberthynas

SCDHSC 0356
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i ddatblygu a chynnal rhwydweithiau a chydberthnasau cymdeithasol

SCDHSC 0331
Lawrlwythwch doc

Hybu cydberthnasau effeithiol ag unigolion

SCDHSC 3110

Datblygu cydberthynas effeithiol ag unigolion

SCDHSC 0233
Lawrlwythwch doc

Cefnogi lles ysbrydol unigolion

SCDHSC 0350
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo hunan-barch unigolion a'u hymdeimlad o hunaniaeth mewn ffordd gadarnhaol

Cefnogi pobl i reoli eu hiechyd a'u lles cymdeithasol eu hunain

SCDHSC 3112
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion sy'n ofidus

SCDHSC 0226
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i reoli newid yn eu bywydau

SCDHSC 0382
Lawrlwythwch doc

Arwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau gofal sy’n ymdrin yn effeithiol â chyfnodau o drosglwyddo a digwyddiadau pwysig mewn bywyd

Cefnogi unigolion ar adeg profedigaeth

SCDHSC 0384
Lawrlwythwch doc

Arwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau gofal sy’n hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol

Hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol

SCDHSC 0336
Lawrlwythwch doc

Arwain ymarfer sy'n hyrwyddo'r broses o ddiogelu unigolion

SCDHSC 0045
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo'r broses o ddiogelu plant a phobl ifanc

SCDHSC 0035
Lawrlwythwch doc

Cyfrannu at y broses o gefnogi plant a phobl ifanc sydd wedi'u niweidio neu eu cam-drin

Diogelu a lles plant a phobl ifanc

Arwain a rheoli arfer sy’n hyrwyddo diogelu unigolion

Helpu i ddiogelu unigolion

SCDHSC 0024
Lawrlwythwch doc

Arwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau sy’n hyrwyddo lles unigolion

Arwain ymarfer i leihau ac atal y risg o berygl, niwed a chamdriniaeth

SCDHSC 0430
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion sydd wedi eu niweidio neu eu camdrin

SCDHSC 0431
Lawrlwythwch doc

Cyfrannu at ymdrin â sefyllfaoedd lle y ceir risg o berygl, niwed neu gamdriniaeth

SCDHSC 0395
Lawrlwythwch doc

Arwain ymarfer sy'n hyrwyddo hawliau, cyfrifoldebau, cydraddoldeb ac amrywiaeth unigolion

SCDHSC 0452
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo hawliau ac amrywiaeth unigolion

SCDHSC 3111
Lawrlwythwch doc

Cynnal hawliau unigolion

SCDHSC 0234
Lawrlwythwch doc

Eiriol gydag unigolion ac ar eu rhan

SCDHSC 0410
Lawrlwythwch doc

Helpu unigolion mewn gwrandawiadau ffurfiol

SCDHSC 0423
Lawrlwythwch doc

Cyflwyno dewisiadau ac anghenion unigolion

SCDHSC 0368
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i fanteisio ar gynrychiolaeth ac eiriolaeth annibynnol

SCDHSC 0367
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i gynrychioli eu dymuniadau a'u hanghenion eu hunain mewn digwyddiadau gwneud penderfyniadau

SCDHSC 0366
Lawrlwythwch doc

Arwain a rheoli arfer sy’n cynnwys pobl allweddol wrth ddarparu gwasanaeth gofal i gyflawni canlyniadau cadarnhaol i unigolion

Cefnogi unigolion i ddelio â phroblemau mewn cydberthynas

SCDHSC 0356
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i ddatblygu a chynnal rhwydweithiau a chydberthnasau cymdeithasol

SCDHSC 0331
Lawrlwythwch doc

Hybu cydberthnasau effeithiol ag unigolion

Datblygu cydberthynas effeithiol ag unigolion

SCDHSC 0233
Lawrlwythwch doc

Cefnogi lles ysbrydol unigolion

SCDHSC 0350
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo hunan-barch unigolion a'u hymdeimlad o hunaniaeth mewn ffordd gadarnhaol

SCDHSC 0332
Lawrlwythwch doc

Cefnogi pobl i reoli eu hiechyd a'u lles cymdeithasol eu hunain

SCDHSC 3112
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion sy'n ofidus

SCDHSC 0226
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i reoli newid yn eu bywydau

SCDHSC 0382
Lawrlwythwch doc

Arwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau gofal sy’n ymdrin yn effeithiol â chyfnodau o drosglwyddo a digwyddiadau pwysig mewn bywyd

Cefnogi unigolion ar adeg profedigaeth

SCDHSC 0384
Lawrlwythwch doc

Arwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau gofal sy’n hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol

Hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol

SCDHSC 0336
Lawrlwythwch doc

Arwain ymarfer sy'n hyrwyddo'r broses o ddiogelu plant a phobl ifanc

SCDHSC 0044
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo'r broses o ddiogelu plant a phobl ifanc

SCDHSC 0034
Lawrlwythwch doc

Helpu plant a phobl ifanc i reoli agweddau ar eu bywydau

SCDHSC 0038
Lawrlwythwch doc

Cefnogi plant a phobl ifanc i feithrin a chynnal cydberthnasau cefnogol

SCDHSC 0311
Lawrlwythwch doc

Cefnogi plant a phobl ifanc i ddatblygu hunaniaeth a lles emosiynol cadarnhaol

SCDHSC 0312
Lawrlwythwch doc

Gweithio gyda phlant a phobl ifanc i hyrwyddo eu hiechyd corfforol a meddyliol eu hunain

SCDHSC 0313
Lawrlwythwch doc

Helpu plant a phobl ifanc i ddygymod

SCDCCLD 0325
Lawrlwythwch doc

Eirioli gyda phlant a phobl ifanc ac ar eu rhan

SCDHSC 0046
Lawrlwythwch doc

Gofalu am faban newydd-anedig lle nad yw'r rhieni biolegol yn gallu gwneud hynny

SCDHSC 0314
Lawrlwythwch doc

Cyfrannu at y broses o gefnogi plant a phobl ifanc sydd wedi'u niweidio neu eu cam-drin

SCDHSC 0325
Lawrlwythwch doc

Cynllunio ac asesu i oedolion

Arwain a rheoli systemau, gweithdrefnau ac arferion ar gyfer asesiadau, cynlluniau ac adolygiadau mewn gwasanaethau gofal

Arwain y broses gynllunio gydag unigolion

SCDHSC 0416
Lawrlwythwch doc

Arwain y broses o gynllunio'r gwasanaeth a ddarperir er mwyn sicrhau canlyniadau i unigolion

SCDHSC 0415
Lawrlwythwch doc

Asesu dewisiadau ac anghenion unigol

SCDHSC 0414
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i gynllunio, monitro ac adolygu'r ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu

SCDHSC 0329
Lawrlwythwch doc

Cyfrannu at y broses gynllunio gydag unigolion

SCDHSC 0328
Lawrlwythwch doc

Cyfrannu at weithredu gweithgareddau cynllun gofal neu gymorth

SCDHSC 0025
Lawrlwythwch doc

Datblygu cynlluniau rheoli risg i hyrwyddo annibyniaeth mewn bywyd beunyddiol

SCDHSC 0450
Lawrlwythwch doc

Arwain a rheoli strategaeth, polisi, cyllid a darpariaeth

Cyflwyno dewisiadau ac anghenion unigolion

SCDHSC 0368
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i gynrychioli eu dymuniadau a'u hanghenion eu hunain mewn digwyddiadau gwneud penderfyniadau

SCDHSC 0366
Lawrlwythwch doc

Arwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau gofal sy’n hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol

Arwain a rheoli systemau, gweithdrefnau ac arferion ar gyfer asesiadau, cynlluniau ac adolygiadau mewn gwasanaethau gofal

Datblygu cynlluniau rheoli risg i hyrwyddo annibyniaeth mewn bywyd beunyddiol

SCDHSC 0450
Lawrlwythwch doc

Cyfrannu at y broses asesu a chynllunio gyda phlant a phobl ifanc

SCDHSC 0036
Lawrlwythwch doc

Arwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau gofal sy

Cefnogi plant a phobl ifanc i gyrraedd eu potensial addysgol

SCDHSC 0039
Lawrlwythwch doc

Gweithio gyda phlant a phobl ifanc

SCDHSC 0315
Lawrlwythwch doc

Gweithio gyda phlant a phobl ifanc i'w paratoi ar gyfer bod yn oedolyn, dinasyddiaeth ac annibyniaeth

SCDHSC 0310
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo datblygiad ymddygiad cadarnhaol mewn plant a phobl ifanc

SCDHSC 0326
Lawrlwythwch doc

Gofal i fabanod

SCDHSC 0037
Lawrlwythwch doc

Gweithio gyda plant a phobl ifanc a gofynion ychwanegol i ddiwallu eu hanghenion datblygu

SCDCCLD 0316
Lawrlwythwch doc

Cyfrannu at gwrdd ag anghenion maethol babanod, plant a phobl ifanc

Hyrwyddo dysgu cynnar plant yn yr amgylchedd ysgol

SCDCCLD 0316
Lawrlwythwch doc

Cyfrannu at ymarfer gofal plant mewn sefyllfaoedd byw mewn grwp

SCDHSC 0323
Lawrlwythwch doc

Cefnogaeth bywyd beunyddiol i oedolion mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Datblygu cynlluniau rheoli risg i hyrwyddo annibyniaeth mewn bywyd beunyddiol

SCDHSC 0450
Lawrlwythwch doc

Rheoli gweithlu gwasgaredig i fodloni anghenion a dewisiadau unigolion gartref

Cefnogi unigolion i fyw gartref

SCDHSC 0343
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion yn eu bywyd beunyddiol

SCDHSC 0027
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i gadw, adennill a datblygu sgiliau i reoli eu bywyd beunyddiol

SCDHSC 0344
Lawrlwythwch doc

Cefnogi'r defnydd o gymhorthion technolegol i hybu annibyniaeth

SCDHSC 0370
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i ddiwallu eu hanghenion domestig a phersonol

SCDHSC 0029
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i gymryd rhan mewn gweithgareddau datblygu

SCDHSC 0211
Lawrlwythwch doc

Darparu bwyd a diod i hyrwyddo iechyd a lles unigolion

SCDHSC 0213
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i fwyta ac yfed

SCDHSC 0214
Lawrlwythwch doc

Helpu unigolion i gynnal symudedd

SCDHSC 0215
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion gyda'u hanghenion gofal personol

SCDHSC 0218
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i reoli ymataliaeth

SCDHSC 0219
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo cyfleoedd tai i unigolion

SCDHSC 0422
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i gael gafael ar wasanaethau tai a llety

SCDHSC 0349
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo cyfleoedd cyflogaeth, hyfforddiant ac addysg i unigolion

SCDHSC 0421
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i gael cyfleoedd addysg, hyfforddiant a datblygu

SCDHSC 0348
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i gael cyflogaeth

SCDHSC 0347
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i reoli eu materion ariannol

SCDHSC 0345
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo cyfleoedd a gweithgareddau hamdden i unigolion

SCDHSC 0420
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i ddefnyddio gwasanaethau a chyfleusterau

SCDHSC 0330
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion yn y gymuned

SCDHSC 0244
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden

SCDHSC 0210
Lawrlwythwch doc

Datblygu rhaglenni i alluogi unigolion i ganfod eu ffordd o amgylch amgylcheddau

SCDHSC 0372
Lawrlwythwch doc

Galluogi unigolion i ganfod eu ffordd o amgylch mannau penodol

SCDHSC 0235
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i deithio

SCDHSC 0028
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i reoli taliadau uniongyrchol

SCDHSC 0346
Lawrlwythwch doc

Cynnal diogelwch personol a diogelwch eiddo wrth gael mynediad i gartrefi unigolion

SCDHSC 0229
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i symud i amgylcheddau byw newydd

SCDHSC 0383
Lawrlwythwch doc

Paratoi plant a phobl ifanc ar gyfer byw yn annibynnol mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Cefnogi unigolion i gynrychioli eu dymuniadau a'u hanghenion eu hunain mewn digwyddiadau gwneud penderfyniadau

SCDHSC 0366
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i ddelio â phroblemau mewn cydberthynas

SCDHSC 0356
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i ddatblygu a chynnal rhwydweithiau a chydberthnasau cymdeithasol

SCDHSC 0331
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i reoli newid yn eu bywydau

SCDHSC 0382
Lawrlwythwch doc

Arwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau gofal sy’n ymdrin yn effeithiol â chyfnodau o drosglwyddo a digwyddiadau pwysig mewn bywyd

Arwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau gofal sy’n hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol

Datblygu cynlluniau rheoli risg i hyrwyddo annibyniaeth mewn bywyd beunyddiol

SCDHSC 0450
Lawrlwythwch doc

Cyfrannu at y broses asesu a chynllunio gyda phlant a phobl ifanc

SCDHSC 0036
Lawrlwythwch doc

Gweithio gyda phlant a phobl ifanc i'w paratoi ar gyfer bod yn oedolyn, dinasyddiaeth ac annibyniaeth

SCDHSC 0310
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo datblygiad ymddygiad cadarnhaol mewn plant a phobl ifanc

SCDHSC 0326
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i fyw gartref

SCDHSC 0343
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo cyfleoedd tai i unigolion

SCDHSC 0422
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i gael gafael ar wasanaethau tai a llety

SCDHSC 0349
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo cyfleoedd cyflogaeth, hyfforddiant ac addysg i unigolion

SCDHSC 0421
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i gael cyfleoedd addysg, hyfforddiant a datblygu

SCDHSC 0348
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i gael cyflogaeth

SCDHSC 0347
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i reoli eu materion ariannol

SCDHSC 0345
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i ddefnyddio gwasanaethau a chyfleusterau

SCDHSC 0330
Lawrlwythwch doc

Helpu plant a phobl ifanc i reoli agweddau ar eu bywydau

SCDHSC 0038
Lawrlwythwch doc

Cefnogi plant a phobl ifanc i feithrin a chynnal cydberthnasau cefnogol

SCDHSC 0311
Lawrlwythwch doc

Cefnogi plant a phobl ifanc i ddatblygu hunaniaeth a lles emosiynol cadarnhaol

SCDHSC 0312
Lawrlwythwch doc

Gweithio gyda phlant a phobl ifanc i hyrwyddo eu hiechyd corfforol a meddyliol eu hunain

SCDHSC 0313
Lawrlwythwch doc

Helpu plant a phobl ifanc i ddygymod

SCDCCLD 0325
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i symud i amgylcheddau byw newydd

SCDHSC 0383
Lawrlwythwch doc

Gweithredu gweithgareddau datblygu i ddiwallu nodau, dewisiadau ac anghenion unigolion

SCDHSC 0351
Lawrlwythwch doc

Eirioli gyda phlant a phobl ifanc ac ar eu rhan

SCDHSC 0046
Lawrlwythwch doc

Datblygu cydberthynas effeithiol ag unigolion

SCDHSC 03110
Lawrlwythwch doc

Cyfathrebu mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Arwain a rheoli arfer a systemau cyfathrebu effeithiol

Cynnal systemau ac arfer cyfathrebu effeithiol

SCDHSC 0041
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo cyfathrebu effeithiol

SCDHSC 0031
Lawrlwythwch doc

Cefnogi cyfathrebu effeithiol

SCDHSC 0021
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion ag anghenion cyfathrebu penodol

SCDHSC 0369
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i gyfathrebu gan defnyddio gwasanaethau cyfieithu a dehongli

Arwain ymarfer ar gyfer rheoli a dosbarthu cofnodion ac adroddiadau

SCDHSC 0434
Lawrlwythwch doc

Prosesu gwybodaeth i'w defnyddio wrth wneud penderfyniadau

SCDHSC 3115
Lawrlwythwch doc

Delio

SCDHSC 0242
Lawrlwythwch pdf

Hyrwyddo eich sefydliad a'i wasanaethau i randdeiliaid

SCDHSC 0437
Lawrlwythwch doc

Datblygu a lledaenu gwybodaeth a chyngor ar iechyd a lles cymdeithasol

SCDHSC 0438
Lawrlwythwch doc

Rhoi cyngor a gwybodaeth i'r rheini sy'n gwneud ymholiadau am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

SCDHSC 0419
Lawrlwythwch doc

Rhyngweithio gyda unigolion gan ddefnyddio telathrebu ar we

Cefnogaeth gofal iechyd i oedolion mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Cefnogi pobl i reoli eu hiechyd a'u lles cymdeithasol eu hunain

SCDHSC 3112
Lawrlwythwch doc

Cefnogi'r defnydd o gymhorthion technolegol i hybu annibyniaeth

SCDHSC 0370
Lawrlwythwch doc

Darparu bwyd a diod i hyrwyddo iechyd a lles unigolion

SCDHSC 0213
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i fwyta ac yfed

SCDHSC 0214
Lawrlwythwch doc

Helpu unigolion i gynnal symudedd

SCDHSC 0215
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i reoli ymataliaeth

SCDHSC 0219
Lawrlwythwch doc

Cyfrannu i symud a lleoli unigolion

SCDHSC 0223
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i ddefnyddio meddyginiaeth mewn lleoliadau gofal cymdeithasol

SCDHSC 3122
Lawrlwythwch doc

Cyfrannu at godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd

SCDHSC 3103
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i barhau

SCDHSC 0352
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo cyfranogiad mewn gweithgareddau grwp therapiwtig y cytunwyd arnynt

SCDHSC 0393
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion yn ystod sesiynau therapi

SCDHSC 0212
Lawrlwythwch doc

Rheoli amgylcheddau ac adnoddau ar gyfer triniaethau gofal iechyd mewn lleoliadau gofal cymdeithasol

SCDHSC 0230
Lawrlwythwch doc

Cefnogi hawliau a lles unigolion pan fyddant yn cael triniaeth gofal iechyd

SCDHSC 0222
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i gynnal eu gweithdrefnau gofal iechyd a monitro eu hunain

SCDHSC 0225
Lawrlwythwch doc

Monitro cyflwr unigolion

SCDHSC 0224
Lawrlwythwch doc

Helpu i fynd i'r afael ag anghenion cysur corfforol unigolion

SCDHSC 0216
Lawrlwythwch doc

Symud a lleoli unigolion

Rheoli amgylcheddau ac adnoddau i'w defnyddio yn ystod gweithgareddau gofal iechyd

Cynnal asesiad risg ynghylch ag hyfywedd meinwe ar gyfer unigolion

Cynnal Gofal y cytunwyd arno ar gyfer mannau pwyso

Casglu a phrofi sbesimenau gan unigolion

Gosod a sicrhau cathetrau wrethrol a monitro ac ymateb i effeithiau catheterau wrethrol

Cynnal technegau bwydo estynedig er mwyn sicrhau cymeriant maeth a hylif unigolion

Cymryd mesuriadau clinigol arferol

Cymryd samplau gwaed capilariaidd a'u profi

Cymryd samplau gwaed gwythiennol

Cynnal traed unigolion yr aseswyd bod angen cymorth arnynt a gofal traed cyffredinol

Annog a chefnogi unigolion sy'n cael therapi dialysis

Cefnogi a galluogi unigolion sy'n cael dialysis a'u gofalwyr i gael a chynnal cyfarpar a deunyddiau dialysis

Cefnogi a galluogi unigolion sy'n cael dialysis a'u gofalwyr i gynnal gweithdrefnau dialysis

Gofal diwedd oes mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Cefnogi unigolion ar adeg profedigaeth

SCDHSC 0384
Lawrlwythwch doc

Monitro cyflwr unigolion

SCDHSC 0224
Lawrlwythwch doc

Helpu i fynd i'r afael ag anghenion cysur corfforol unigolion

SCDHSC 0216
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion ar ddiwedd eu hoes

SCDHSC 0385
Lawrlwythwch doc

Cyfrannu at ofal unigolyn ymadawedig

SCDHSC 0239
Lawrlwythwch doc

Gofal diwedd oes mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Paratoi eich teulu a'ch rhwydweithiau i gefnogi unigolion yn eich cartref eich hun

SCDHSC 0333
Lawrlwythwch doc

Darparu cartref ac amgylchedd teuluol i unigolion y mae angen gofal a chymorth arnynt

SCDHSC 0334
Lawrlwythwch doc

Cefnogi pobl sy'n darparu cartrefi i oedolion, plant neu bobl ifanc

SCDHSC 0425
Lawrlwythwch doc

Gofal maeth mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Cefnogi pobl sy'n darparu cartrefi i oedolion, plant neu bobl ifanc

SCDHSC 0425
Lawrlwythwch doc

Paratoi eich teulu a'ch rhwydweithiau cyn darparu cartref i fabanod, plant a phobl ifanc

SCDHSC 0317
Lawrlwythwch doc

Darparu cartref i blant a phobl ifanc

SCDHSC 0318
Lawrlwythwch doc

Cymorth hunan gyfeiriedig mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Cefnogi unigolion i reoli taliadau uniongyrchol

SCDHSC 0346
Lawrlwythwch doc

Cynorthwyo unigolion, teuluoedd a chymunedau i gomisiynu eu gwasanaethau eu hunain

Rheoli eich perthynas fel gweithiwr yr unigolyn rydych yn ei gefnogi

SCDHSC 3123
Lawrlwythwch doc

Iechyd meddwl i oedolion mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Nodi anghenion iechyd corfforol unigolion sydd ag anghenion iechyd meddwl

Gweithio gyda unigolion sydd ag anghenion iechyd meddwl i drafod a chytuno ar gynlluniau i fynd i'r afael a'r anghenion hynny

Atgyfnerthu nodau ymddygiad cadarnhaol yn ystod perthnasoedd gydag unigolion

Cefnogi unigolion gyda rhaglenni i hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol

SCDHSC 0398
Lawrlwythwch doc

Camddefnyddio sylweddau mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Adnabod arwyddion camddefnyddio sylweddau a chyfeirio unigolion at arbenigwyr

Cwnsela unigolion ynghylch eu defnydd o sylweddau gan ddefnyddio modelau damcaniaethol cydnabyddedig

Helpu unigolion i fynd i’r afael â’u defnydd o sylweddau trwy gynllun gweithredu

Cefnogi unigolion sy’n defnyddio sylweddau

Asesu a gweithredu ynghylch risg uniongyrchol o berygl i ddefnyddwyr sylweddau

Sgrinio a chynnal asesiad atgyfeirio

Cynnal asesiad i nodi a blaenoriaethu anghenion

Cynnal asesiad cynhwysfawr o gamddefnyddio sylweddau

Cwnsela grwpiau o unigolion ynglyn â'u defnydd o sylweddau gan ddefnyddio modelau damcaniaethol cydnabyddedig

Darparu gwasanaethau i'r rheini y effeithir arnynt gan ddefnydd rhywun arall o sylweddau

Profi am ddefnyddio sylweddau

Cyflenwi a chyfnewid cyfarpar chwistrellu ar gyfer unigolion

Cynorthwyo unigolion trwy raglenni dadwenwyno

Goruchwylio'r defnydd o fethadon

Codi ymwybyddiaeth ynghylch sylweddau, eu defnydd a’u heffeithiau

Gweithio mewn partneriaeth gyda theuluoedd a chynhalwyr mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Darparu gwasanaethu i deuluoedd, plant a phobl a phobl ifanc o gymunedau diwylliannol ac ieithyddol amrywiol

SCDCCLD0334
Lawrlwythwch doc

Cefnogi cyngor proffesiynol i helpu rhieni i ofalu am eu baban newydd-anedig

SCDHSC 0320
Lawrlwythwch doc

Cefnogi rhieni a gwarchodwyr i ofalu am fabanod yn ystod blwyddyn gyntaf eu bywydau

SCDHSC 0321
Lawrlwythwch doc

Cefnogi rhieni a chynhalwyr i feithrin sgiliau i ofalu am fabanod, plant a phobl ifanc a'u diogelu

SCDHSC 0047
Lawrlwythwch doc

Cefnogi teuluoedd plant a phobl ifanc yn eu cartrefi eu hunain

SCDHSC 0319
Lawrlwythwch doc

Cyfrannu at weithio mewn partneriaeth â chynhalwyr

SCDHSC 0227
Lawrlwythwch doc

Gweithio mewn partneriaeth â chynhalwyr i gefnogi unigolion

SCDHSC 0387
Lawrlwythwch doc

Gweithio gyda chynhalwyr, teuluoedd a phobl allweddol i gadw mewn cysylltiad ag unigolion

SCDHSC 0389
Lawrlwythwch doc

Gweithio mewn partneriaeth gyda gweithwyr proffesiynol eraill mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Hyrwyddo effeithiolrwydd timau

Cynnal cydberthnasau gwaith effeithiol â staff mewn asiantaethau eraill

Cymryd rhan mewn gwaith tîm rhyngddisgyblaethol i gefnogi unigolion

Datblygu trefniadau gweithio ar y cyd ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

Cynrychioli'ch asiantaeth eich hun yng nghyfarfodydd asiaentaethau eraill

Gweithio gyda gwirfoddolwyr mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Rheoli’r broses o recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr

Recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr

Cynllunio, trefnu a monitro gweithgareddau gwirfoddoli

Arwain ac ysgogi gwirfoddolwyr

Gweithio gyda grwpiau a rhwydweithiau mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Cyfrannu at ofal grŵp effeithiol

SCDHSC 0228
Lawrlwythwch doc

Cyfrannu at y gwaith o ddarparu grwpiau cymorth

SCDHSC 0394
Lawrlwythwch doc

Cefnogi'r gwaith o ddatblygu rhwydweithiau a phartneriaethau cymunedol

SCDHSC 3101
Lawrlwythwch doc

Gweithio gyda rhwydweithiau a phartneriaethau cymunedol

SCDHSC 3102
Lawrlwythwch doc

Gweithio gyda grwpiau i hyrwyddo twf, datblygiad ac annibyniaeth unigolyn

SCDHSC 0429
Lawrlwythwch doc

Cefnogi'r gwaith o ddatblygu rhwydweithiau i gyflawni'r canlyniadau a gynlluniwyd

SCDHSC 3104
Lawrlwythwch doc

Comisiynu, caffael a thendro mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Cynorthwyo unigolion, teuluoedd a chymunedau i gomisiynu eu gwasanaethau eu hunain

CPC 309

Rheoli prosesau tendro a chontractio mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol

SCDHSC 0441
Lawrlwythwch doc

Gwerthuso effeithiolrwydd gwasanaethau iechyd, cymdeithasol neu ofal eraill

SCDHSC 0442
Lawrlwythwch doc

Caffael gwasanaethau i unigolion

SCDHSC 0443
Lawrlwythwch doc

Iechyd a diogelwch mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Cynnal diogelwch personol a diogelwch eiddo wrth gael mynediad i gartrefi unigolion

SCDHSC 0229
Lawrlwythwch doc

Cyfrannu i symud a lleoli unigolion

SCDHSC 0223
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i ddefnyddio meddyginiaeth mewn lleoliadau gofal cymdeithasol

SCDHSC 3122
Lawrlwythwch doc

Symud a lleoli unigolion

Arwain a rheoli arfer ar gyfer iechyd a diogelwch yn y lleoliad gwaith

Arwain ymarfer ar gyfer iechyd a diogelwch yn y lleoliad gwaith

SCDHSC 0042
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo iechyd a diogelwch yn y lleoliad gwaith

SCDHSC 0032
Lawrlwythwch doc

Cefnogi iechyd a diogelwch eich hun ac eraill

SCDHSC 0022
Lawrlwythwch doc

Cefnogi'r defnydd diogel o ddeunyddiau a chyfarpar

SCDHSC 0243
Lawrlwythwch doc

Cynnal amgylchedd diogel a glân

SCDHSC 0246
Lawrlwythwch doc

Amddiffyn eich hun rhag y risg o drais yn y gwaith

Datblygu ymarfer mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Rheoli a datblygu eich hun a'ch gweithlu mewn gwasanaethau gofal

Cymryd cyfrifoldeb am eich datblygiad proffesiynol parhaus eich hun a datblygiad proffesiynol parhaus pobl eraill

SCDHSC 0043
Lawrlwythwch doc

Datblygu eich ymarfer drwy fyfyrio a dysgu

SCDHSC 0033
Lawrlwythwch doc

Datblygu eich gwybodaeth a'ch ymarfer eich hun

SCDHSC 0023
Lawrlwythwch doc

Rheoli dyraniad, cynnydd ac ansawdd gwaith mewn darpariaeth gwasanaeth gofal

Cynnal prosiect ymchwil

SCDCCLD 0420
Lawrlwythwch doc

Hwyluso dysgu drwy gyflwyniadau mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol

SCDHSC 3108
Lawrlwythwch doc

Asesu perfformiad mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

SCDHSC 3120
Lawrlwythwch doc

Arwain a rheoli arfer a darpariaeth sy'n cyflawni canlyniadau positif

Rheoli gweithlu gwasgaredig i fodloni anghenion a dewisiadau unigolion gartref

Rheoli a datblygu eich hun a'ch gweithlu mewn gwasanaethau gofal

Arwain wrth reoli perfformiad darpariaeth gwasanaeth gofal

Arwain a rheoli ansawdd y ddarpariaeth gwasanaeth gofal i ateb gofynion deddfwriaethol, rheoleiddiol, cofrestru ac arolygu

Rheoli rhaglenni

Rheoli prosiectau

Rheoli systemau, gweithdrefnau ac arferion mewn gwasanaethau gofal ar gyfer derbyn ac ymateb i ganmoliaeth, pryderon a chwynion, a dysgu ohonynt

SCDLMC E9 (2)
Lawrlwythwch doc

Arwain a rheoli gwaith gyda rhwydweithiau, cymunedau a gweithwyr proffesiynol a sefydliadau eraill ar gyfer darparu gwasanaeth gofal

Arwain a rheoli strategaeth, polisi, cyllid a darpariaeth mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Arwain a rheoli newid mewn gwasanaethau gofal

Datblygu cynlluniau gweithredol a rheoli adnoddau i ateb gofynion ar y ddarpariaeth gwasanaethau gofal ar hyn o bryd ac yn y dyfodol

Cyfrannu at ddatblygu polisïau ac arfer sefydliadol

SCDHSC 0439
Lawrlwythwch doc

Cyfrannu at bolisïau strategol gwasanaethau gofal

Datblygu, gweithredu ac adolygu cynlluniau busnes strategol sy

Rheoli ymddygiad a pherfformiad gweithwyr mewn gwasanaethau gofal

Marchnata, costio a chontractio i sicrhau hyfywedd eich darpariaeth gwasanaethau gofal

Rheoli’r defnydd o adnoddau ariannol

Ymwneud yn weithredol â dethol a recriwtio gweithwyr yn ddiogel a’u cadw mewn gwasanaethau gofal