Jump to content
Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arwain a Rheoli Gwasanaethau Gofal
Datblygwyd y safonau hyn ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn arwain a gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar draws y DU.

Mae’r safonau o fewn y cyfresi yma wedi eu grwpio i fewn i swyddogaethau gyda linciau i enghreifftiau a sut gellir eu defnyddio fel dulliau effeithiol ar gyfer unigolion, rheolwyr a sefydliadau.

Ardaloedd

 • Diogelu a lles oedolion

 • Diogelu a lles plant a phobl ifanc

 • Cynllunio ac asesu i oedolion

 • Arwain a rheoli strategaeth, polisi, cyllid a darpariaeth

 • Cefnogaeth bywyd beunyddiol i oedolion mewn iechyd a gofal cymdeithasol

 • Paratoi plant a phobl ifanc ar gyfer byw yn annibynnol mewn iechyd a gofal cymdeithasol

 • Cyfathrebu mewn iechyd a gofal cymdeithasol

 • Cefnogaeth gofal iechyd i oedolion mewn iechyd a gofal cymdeithasol

 • Gofal diwedd oes mewn iechyd a gofal cymdeithasol

 • Gofal diwedd oes mewn iechyd a gofal cymdeithasol

 • Gofal maeth mewn iechyd a gofal cymdeithasol

 • Cymorth hunan gyfeiriedig mewn iechyd a gofal cymdeithasol

 • Iechyd meddwl i oedolion mewn iechyd a gofal cymdeithasol

 • Camddefnyddio sylweddau mewn iechyd a gofal cymdeithasol

 • Gweithio mewn partneriaeth gyda theuluoedd a chynhalwyr mewn iechyd a gofal cymdeithasol

 • Gweithio mewn partneriaeth gyda gweithwyr proffesiynol eraill mewn iechyd a gofal cymdeithasol

 • Gweithio gyda gwirfoddolwyr mewn iechyd a gofal cymdeithasol

 • Gweithio gyda grwpiau a rhwydweithiau mewn iechyd a gofal cymdeithasol

 • Comisiynu, caffael a thendro mewn iechyd a gofal cymdeithasol

 • Iechyd a diogelwch mewn iechyd a gofal cymdeithasol

 • Datblygu ymarfer mewn iechyd a gofal cymdeithasol

 • Arwain a rheoli arfer a darpariaeth sy'n cyflawni canlyniadau positif

 • Arwain a rheoli strategaeth, polisi, cyllid a darpariaeth mewn iechyd a gofal cymdeithasol