Jump to content
Taliadau uniongyrchol: canllaw

Canllaw taliadau uniongyrchol yng Nghymru, gan gynnwys gwybodaeth angenrheidiol, astudiaethau achos, data, ac ymchwil. Bydd yr adnodd hwn yn cefnogi ymarfer da ar gyfer gweithwyr gofal proffesiynol a derbynwyr taliadau uniongyrchol drwy herio mythau cyffredin a dangos sut y gellir defnyddio taliadau uniongyrchol i ddiwallu anghenion llesiant pobl.

Noder bod yr adnodd hwn er gwybodaeth yn unig. Rhaid i chi ddilyn polisïau eich cyflogwr ynglŷn ag ymarfer da wrth gefnogi taliadau uniongyrchol bob amser.

Pynciau