Skip to main content
Cymraeg English
Trosolwg

Am y tro cyntaf, mae’r Ddeddf yn rhoi’r un hawliau i ofalwyr â’r rhai hynny maent yn gofalu amdanynt ac fel y cyfryw cyfeirir atynt drwy gydol y Ddeddf. 

Datblygwyd yr adnoddau hyn gan Gofalwyr Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru. Maent yn cynnwys modiwl hyfforddi, crynodeb o’r negeseuon allweddol, ac astudiaethau achos, sydd yn rhoi trosolwg o agweddau allweddol y Ddeddf mewn perthynas â gofalwyr di-dâl. 

Mae Gofalwyr Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru hefyd wedi datblygu Pecyn Adnoddau i Ofalwyr, yn darparu ystod o adnoddau gwybodaeth ddefnyddiol i ofalwyr di-dâl yng Nghymru gan gynnwys ffeithluniau a briffiau, ymchwil, a phecyn cymorth ac arweiniad

Dogfen
Modiwl hyfforddi – gofalwyr a'r Ddeddf
Dogfen
Crynodeb – gofalwyr a'r Ddeddf
Astudiaethau achos

Pedair astudiaeth achos byr yn disgrifio sefyllfaoedd beunyddiol gofalwyr di-dâl.

Dogfen
Astudiaethau achos – gofalwyr a'r Ddeddf
Pecyn adnoddau i ofalwyr – ffeithluniau a briffiau

Isod, gallwch ddod o hyd i 14 o ffeithluniau a briffiau ar bynciau sy'n berthnasol i ofalu o dan y Ddeddf. Mae'r rhan fwyaf o'r dogfennau isod mewn Saesneg yn unig.

Dogfen
Carers Rights Guide Wales 2016 - Looking After Someone
pdf
Dogfen
Wales State of Caring Report 2015
pdf
Dogfen
Ffeithlun Canllaw ar gael Asesiadau yng Nghymru o fis Ebrill 2016
pdf
Dogfen
Factsheet Attendance Allowance 2015-16
pdf
Dogfen
Factsheet Bedroom Tax
pdf
Dogfen
Factsheet Carer's Allowance 2015-16
pdf
Dogfen
Factsheet Disability Living Allowance 2015-16
pdf
Dogfen
Factsheet Help with Council Tax 2015-16
pdf
Dogfen
Factsheet Personal Independent Payment 2015-16
pdf
Dogfen
Factsheet When the person you care for has died
pdf
Dogfen
Eating well and cancer
pdf
Dogfen
Eating well and dementia
pdf
Dogfen
The Importance of Eating Well for Carers
pdf
Dogfen
The Role of Good Nutrition When Caring for Someone
pdf
Pecyn adnoddau i ofalwyr – ymchwil

Mae'r pum ddogfen isod yn cyflwyno ymchwil wedi'i chomisiynu gan Gofalwyr Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru.

Dogfen
Amser i gael eich Clywed
pdf
Dogfen
Dementia Executive Summary (Saesneg yn unig)
pdf
Dogfen
Older Carers Report (Saesneg yn unig)
pdf
Dogfen
Valuing Carers 2015 (Saesneg yn unig)
pdf
Dogfen
Wales Carers Assembly Report 2015 (Saesneg yn unig)
pdf
Pecyn adnoddau i ofalwyr – pecynnau cymorth ac arweiniad

Isod, gallwch ddod o hyd i'r pecynnau cymorth ac arweiniad am weithio gyda gofalwyr.

Dogfen
Canllaw i Ofalwyr ar Reoli Meddyginiaeth
pdf
Dogfen
Buddsoddi mewn Gofalwyr, Buddsoddi i Arbed
pdf
Dogfen
The Triangle of Care Toolkit (Saesneg yn unig)
pdf
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.