Jump to content
Hoffem gael eich barn am y strategaeth gweithlu ar gyfer gofal cymdeithasol
Ymgynghoriad

Hoffem gael eich barn am y strategaeth gweithlu ar gyfer gofal cymdeithasol

- | Gofal Cymdeithasol Cymru

Yr haf diwethaf, fe wnaethom gynnal digwyddiadau ymgysylltu i’n helpu i lunio cam nesaf y gwaith o gyflwyno Cymru Iachach: Ein Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Fe wnaethom wrando ar yr hyn oedd gennych chi i’w ddweud, nodi’r themâu allweddol ac adolygu gwybodaeth am y gweithlu, adroddiadau ymchwil ac ymrwymiadau polisi. Rydym hefyd wedi cwrdd â rhanddeiliaid i ddatblygu’r camau gweithredu nesaf ar gyfer 2023 i 2026.

Mae Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer y Gweithlu eisoes wedi cael ei gyhoeddi ar gyfer y GIG, felly mae’r cynllun cyflawni hwn yn canolbwyntio ar ofal cymdeithasol a chamau gweithredu ar y cyd gyda’n partneriaid iechyd.

Rydyn ni eisiau clywed amrywiaeth o safbwyntiau am y cynllun hwn, gan unrhyw un sydd â diddordeb yn y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol. Mae gennym ni ddiddordeb arbennig mewn clywed gan bobl sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, yn ogystal â'r rhai sy'n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, gofalwyr a gwirfoddolwyr.

Rhannwch eich barn am y camau gweithredu ar gyfer 2023 i 2026, cyn i ni lansio cynllun gweithredu terfynol yn hydref 2023.

Sut mae ymateb

Mae'r ymgynghoriad wedi cau.

Diolch am roi o’ch amser i rannu eich safbwyntiau â ni.

Darllen yr ymghynghoriad ar-lein

neu

Lawrlwytho'r ymghynghoriad (dogfen Word)

Gweminar

Gwyliwch y fideo o'n gweminar am ymgynghoriad y strategaeth gweithlu.

Gallwch glicio ar y botwm CC ar waelod y fideo i droi'r isdeitlau ymlaen.