Jump to content
Hoffem gael eich barn am y strategaeth gweithlu ar gyfer gofal cymdeithasol
Ymgynghoriad

Hoffem gael eich barn am y strategaeth gweithlu ar gyfer gofal cymdeithasol

- | Gofal Cymdeithasol Cymru

Yr haf diwethaf, fe wnaethom gynnal digwyddiadau ymgysylltu i’n helpu i lunio cam nesaf y gwaith o gyflwyno Cymru Iachach: Ein Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Fe wnaethom wrando ar yr hyn oedd gennych chi i’w ddweud, nodi’r themâu allweddol ac adolygu gwybodaeth am y gweithlu, adroddiadau ymchwil ac ymrwymiadau polisi. Rydym hefyd wedi cwrdd â rhanddeiliaid i ddatblygu’r camau gweithredu nesaf ar gyfer 2023 i 2026.

Mae Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer y Gweithlu eisoes wedi cael ei gyhoeddi ar gyfer y GIG, felly mae’r cynllun cyflawni hwn yn canolbwyntio ar ofal cymdeithasol a chamau gweithredu ar y cyd gyda’n partneriaid iechyd.

Rydyn ni eisiau clywed amrywiaeth o safbwyntiau am y cynllun hwn, gan unrhyw un sydd â diddordeb yn y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol. Mae gennym ni ddiddordeb arbennig mewn clywed gan bobl sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, yn ogystal â'r rhai sy'n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, gofalwyr a gwirfoddolwyr.

Rhannwch eich barn am y camau gweithredu ar gyfer 2023 i 2026, cyn i ni lansio cynllun gweithredu terfynol yn hydref 2023.

Sut mae ymateb

Gallwch ymateb i’r ymgynghoriad, unai:

neu,

Gallwch hefyd anfon eich safbwyntiau atom mewn fformat gwahanol os yw’n haws i chi. Er enghraifft, gallwch ysgrifennu atom, neu anfon fideo neu recordiad sain.

Os oes angen copi o’r ymgynghoriad hwn arnoch mewn fformat gwahanol neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni drwy strategaethgweithlu@gofalcymdeithasol.cymru

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad yw hanner nos, 25 Mehefin 2023.

Diolch am roi o’ch amser i rannu eich safbwyntiau â ni.

Lawrlwytho'r ymghynghoriad (dogfen Word)

Gweminar - 15 Mehefin

Rydyn ni'n cynnal gweminar ar-lein ar 15 Mehefin, rhwng 1pm a 2pm, er mwyn i chi allu darganfod mwy am ein cynllun ar gyfer y gweithlu.

Bydd cyflwyniad ac yna sesiwn holi ac ateb. Ewch i'n tudalen Eventbrite am fwy o wybodaeth ac i gofrestru eich lle.