Jump to content
Rhaglen arobryn yn helpu 35 aelod o Ganolfan Gymunedol Affricanaidd Abertawe i gael swyddi ym maes gofal
Newyddion

Rhaglen arobryn yn helpu 35 aelod o Ganolfan Gymunedol Affricanaidd Abertawe i gael swyddi ym maes gofal

| Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae mwy na 70 aelod o Ganolfan Gymunedol Affricanaidd Abertawe wedi cwblhau rhaglen arobryn Gofalwn Cymru, Cyflwyniad i ofal cymdeithasol, sy’n helpu i'w rhoi ar y llwybr i yrfa ym maes gofal. Ers hynny, mae 35 ohonynt wedi mynd ymlaen i weithio ym maes gofal cymdeithasol.

Cwblhaodd tri grŵp o Ganolfan Gymunedol Affricanaidd Abertawe y rhaglen ar-lein dros gyfnod o dridiau yn 2022. Buont yn dysgu am weithio ym maes gofal cymdeithasol, pa rolau sydd ar gael a'r cyfrifoldebau sy'n dod gyda nhw.

Mae'r rhaglen yn bartneriaeth rhwng Gofalwn Cymru, Canolfan Gymunedol Affricanaidd Abertawe a Gweithio Abertawe, ac mae’n gam pwysig i sicrhau bod y gweithlu gofal cymdeithasol yn cynrychioli'r cymunedau maen nhw'n gweithio ynddynt. Mae hefyd yn ceisio dod â mwy o brofiad ac amrywiaeth i'r gweithlu.

Mae'r rhai sy'n cymryd rhan yn rhaglen y Ganolfan Gymunedol Affricanaidd yn cael mentor i helpu i'w paratoi am swyddi, os ydynt yn penderfynu dechrau gyrfa ym maes gofal cymdeithasol. Mae rôl y mentor yn cynnwys rhannu sgiliau cyfweld a thrafod pa gymwysterau y gallai fod eu hangen.

"Cyfle i ffynnu"

Meddai Sam Thomas, Arweinydd Ymgysylltu a Datblygu Gofalwn Cymru:

"Mae Gofalwn Cymru yn ceisio chwalu rhwystrau sy'n ei gwneud hi'n anodd i bobl gael swyddi ym maes gofal cymdeithasol.

"Mae ein rhaglen lwyddiannus, Cyflwyniad i ofal cymdeithasol, yn dangos i bobl y gallai gweithio ym maes gofal cymdeithasol fod yn ddewis da. Mae'n rhoi cyfle iddynt ffynnu mewn gyrfa efallai nad ydynt wedi’i hystyried cyn hynny."

Gall unrhyw un sy'n cwblhau'r rhaglenni Cyflwyniad i ofal cymdeithasol ddangos eu tystysgrifau cwblhau i gyflogwyr gofal cymdeithasol fel rhan o gynllun cyfweliad gwarantedig GofalwnCymru i'w helpu i ddod o hyd i waith. Mae hyn yn dangos i gyflogwyr bod yr ymgeiswyr hyn yn ymroddedig ac yn gwybod beth i'w ddisgwyl o'r swydd.

Yn dilyn llwyddiant y tri grŵp cyntaf, bydd y Ganolfan Gymunedol Affricanaidd a GofalwnCymru yn cynnal rhaglen Cyflwyniad i ofal plant a rhagor o hyfforddiant Cyflwyniad i ofal cymdeithasol yn ddiweddarach eleni.

Newyddion perthnasol