Skip to main content
Cymraeg English
‘Sgyrsiau Gwell’ mewn Gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) am weld  y cyflwyno Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth wrth wraidd yr agenda ataliol mewn gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi bod yn gweithio gyda chynghorau i gefnogi datblygu arferion gwaith cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau.  Y nod yw cynnig profiad ac ymagwedd gyson at y rhai sy'n gofyn am gymorth gan wasanaethau ar draws gofal cymdeithasol.

Nid yw'r rhaglenni hyn yn rhaglen hyfforddi, ond mae set gynhwysfawr o sleidiau a nodiadau y bydd angen i chi eu haddasu ar gyfer eich lleoliad penodol. Mae yna ddau becyn; y cyntaf i'w ddefnyddio gyda rheolwyr tîm a thimau rheng flaen Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth a'r ail ar gyfer sefydliadau, uwch reolwyr ac aelodau etholedig i ddeall yn well y rhan y mae'n rhaid iddynt ei chwarae wrth gefnogi'r dull newydd hwn.

Bydd yr adnoddau hyn yn rhan o Fframwaith Cymhwysedd  Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth sy'n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.

Os hoffech ymuno â ni ar un o'r dyddiadau isod, byddwn yn siarad sut y gallech wneud y defnydd gorau o'r adnoddau.

9 Ionawr Canolfan Optic Llanelwy, 12.30pm – 4pm

18 Ionawr swyddfeydd WLGA, Drake Walk, Caerdydd 10.00am – 12.30pm

31 Ionawr Canolfan Halliwell, Caerfyrddin, 10.00am – 12.30pm.

Dogfen
Adnoddau i reolwyr
Dogfen
Pecyn adnoddau sgiliau
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.