Skip to main content
Cymraeg English
Datganiad o Ddiben

Nod adnoddau'r Datganiad o Ddiben yw helpu darparwyr gwasanaethau gofal cymdeithasol i greu Datganiad o Ddiben da ar gyfer eu gwasanaeth. Maen nhw'n trafod gofynion y rheoliadau, pwysigrwydd Datganiad o Ddiben a sut mae'n ganolog i ddarparu canlyniadau o safon da i bobl.

Mae'r adnodd hefyd yn berthnasol ar gyfer Arolygwyr Arolygiaeth Gofal Cymru.

Dogfen
Sleidiau hyfforddiant Datganiad o Ddiben
ppt
Dogfen
Canllaw cydlynwyr hyfforddiant Datganiad o Ddiben
doc
Dogfen
Cynllun sesiynau hyfforddiant Datganiad o Ddiben
Taflenni Dadtganiad o Ddiben
Dogfen
Taflen Datganiad o Ddiben
doc
Dogfen
Templed Datganiad o Ddiben Arolygiaeth Gofal Cymru
doc
Dogfen
Taflen datganiadau blynyddol
doc
Dogfen
Taflen dyletswyddau deddfwriaethol
Dogfen
Taflen diwylliant sefydliadau
doc
Dogfen
Taflen Adolygiad ansawdd gofal
doc
Dogfen
Taflen Llesiant
doc
Dogfen
Datganiad Llesiant
pdf
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.