Jump to content
Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016
  • Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016
  • Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016
 • Unigolion Cyfrifol

  Unigolion Cyfrifol; UC; UCs

  • Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016
 • Datganiad o Ddiben

  Nod adnoddau'r Datganiad o Ddiben yw helpu darparwyr gwasanaethau gofal cymdeithasol i greu Datganiad o Ddiben da ar gyfer eu gwasanaeth. Maen nhw'n trafod gofynion y rheoliadau, pwysigrwydd Datganiad o Ddiben a sut mae'n ganolog i ddarparu canlyniadau o safon da i bobl.

  • Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016