Jump to content
Datganiad o Ddiben

Datganiad o Ddiben

Nod adnoddau'r Datganiad o Ddiben yw helpu darparwyr gwasanaethau gofal cymdeithasol i greu Datganiad o Ddiben da ar gyfer eu gwasanaeth. Maen nhw'n trafod gofynion y rheoliadau, pwysigrwydd Datganiad o Ddiben a sut mae'n ganolog i ddarparu canlyniadau o safon da i bobl.

Mae'r adnodd hefyd yn berthnasol ar gyfer Arolygwyr Arolygiaeth Gofal Cymru.

Taflenni Dadtganiad o Ddiben

Cyhoeddwyd gyntaf: 6 Chwefror 2019
Diweddariad olaf: 25 Medi 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (31.4 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch