Jump to content
Fframwaith gweithio gyda chymunedau

Cynnwys

 1. Cyflwyniad

  Gwybodaeth am y fframwaith.

 2. Yr achos dros newid

  Pam mae'n bwysig i weithio gyda chymunedau.

 3. Egwyddorion 'gweithio gyda'

  Egwyddorion gweithio gyda chymunedau.

 4. Ar beth ddylid canolbwyntio

  Y pethau dylech chi ystyried wrth weithio gyda chymunedau.

 5. Geirfa

  Esbonio termau sydd yn y fframwaith.

 6. Diolchiadau

  Hoffwn ddiolch i'r sefydliadau sydd wedi cyfrannu at y fframwaith.

Diweddarwyd y gyfres: 18 Ebrill 2024
Lawrlwythwch y gyfres hon fel PDF (143.7 KB)
Efallai na fydd y ffeiliau hyn yn gyfan gwbl hygyrch