Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Ymarferwyr cofrestredig statudol a gyflogir o fewn y gwasanaethau gofal cymdeithasol i ddarparu ystod o wasanaethau a chymorth i unigolion, yn blant ac oedolion. Bydd hyn yn cynnwys gwasanaethau ail-alluogi, sy’n chwarae rôl gynyddol bwysig yn y gwaith o ddarparu gofal cymdeithasol modern yng Nghymru. Mewn rhai meysydd, ceir gwasanaethau ail-alluogi penodol sydd wedi'u henwi; mewn meysydd eraill, defnyddir dull mwy hyblyg. Pwrpas ail-alluogi yw cynnig dull eang o ddarparu gwasanaethau sy’n defnyddio amrywiaeth eang o arbenigedd i gyflawni canlyniadau llesiant personol drwy gydweithio.


Rôl swyddi

  1. Uwch ymarferydd ym maes therapi galwedigaethol
  2. Therapydd galwedigaethol
  3. Cynorthwyydd therapi galwedigaethol
  4. Swyddog adsefydlu symudedd / Swyddog adsefydlu nam ar y golwg