Jump to content
Swyddog adsefydlu symudedd / Swyddog adsefydlu nam ar y golwg
Share

Oherwydd problem gyda Microsoft, gwiriwch eich ffolderi sbam/ sothach os ydych yn disgwyl e-bost gan Gofal Cymdeithasol Cymru a nodwch fel 'nid sbam'/'nid sothach' lle bo modd. Diolch.

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Mae nifer helaeth o weithwyr iechyd proffesiynol perthynol yn gweithio mewn partneriaeth â’r gwasanaethau gofal cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau i bobl yn y gymuned. Caiff rhai eu cyflogi ym maes gofal cymdeithasol ac mae angen iddynt gofrestru i ymarfer, ond nid oes yn rhaid iddynt gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae angen i therapyddion galwedigaethol a rhai gweithwyr iechyd proffesiynol perthynol eraill sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.

Mae'r cymwysterau sydd eu hangen ar y gweithwyr hyn i'w gweld ar gwefan Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).

Cymwysterau blaenorol