Jump to content
Cynorthwyydd therapi galwedigaethol

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Cymwysterau sy'n cael eu hargymell ar gyfer ymarfer:

  1. Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Therapi Galwedigaethol

  2. Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon

  3. Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) Cymru a Gogledd Iwerddon

Mae nifer helaeth o weithwyr iechyd proffesiynol perthynol yn gweithio mewn partneriaeth â’r gwasanaethau gofal cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau i bobl yn y gymuned. Caiff rhai eu cyflogi ym maes gofal cymdeithasol ac mae angen iddynt gofrestru i ymarfer, ond nid oes yn rhaid iddynt gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae angen i therapyddion galwedigaethol a rhai gweithwyr iechyd proffesiynol perthynol eraill sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal. Mae'r cymwysterau sydd eu hangen ar y gweithwyr hyn i'w gweld ar gwefan Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).

Gofynion eraill

Cymwysterau blaenorol

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Gofynion sefydlu