Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Mae lleoli oedolion /cysylltu bywydau yn drefniant sy’n galluogi aelodau o'r gymuned (gofalwyr cymeradwy) i ddarparu llety a/neu gynnig cymorth i ystod eang o unigolion sydd ag anghenion gofal a chymorth. 

Ystyr gwasanaeth lleoli oedolion yw gwasanaeth sy'n cael ei gynnal (boed hynny er elw neu ddim er elw) gan awdurdod lleol neu berson arall er mwyn lleoli oedolion gydag unigolyn yng Nghymru o dan gytundeb gofalwr (ac mae’n cynnwys unrhyw drefniadau ar gyfer recriwtio, hyfforddi a goruchwylio unigolion o'r fath).

Ystyr cytundeb gofalwr yw cytundeb y mae unigolyn yn ei wneud i ddarparu llety yn ei gartref ei hun gyda gofal a chymorth ar gyfer hyd at dri unigolyn.


Rôl swyddi

  1. Rheolwr lleoli oedolion / cysylltu bywydau
  2. Dirprwy reolwr neu reolwr cynorthwyol lleoli oedolion / cysylltu bywydau
  3. Cydgysylltydd lleoli oedolion / cysylltu bywydau
  4. Gweithiwr lleoli oedolion / cysylltu bywydau
  5. Gofalwr lleoli oedolion / cysylltu bywydau