Jump to content
Gofalwr lleoli oedolion / cysylltu bywydau

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Cymwysterau sy'n cael eu hargymell ar gyfer ymarfer:

  1. City and Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd

Ac

  1. City and Guilds Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)

Gofynion eraill

Cymwysterau blaenorol

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Gofynion sefydlu