Jump to content
Rheolwr lleoli oedolion / cysylltu bywydau

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Gofynnol er mwyn cofrestru:

  1. City and Guilds Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

ac

  1. City and Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer

neu

Unrhyw un o’r cymwysterau lefel 3 rhestrwyd ar y fframwaith ar gyfer gweithwyr lleoli oedolion / cysylltu bywydau.

ac

  1. City and Guilds Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

ac

Wedi cofrestru ar y City ac Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer.

Mae angen i’r rhai sydd wedi cofrestru ar y City & Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer ei gwblhau yn ei gyfnod cofrestru 3 mlynedd.

neu

Unrhyw un o’r cymwysterau lefel 3 rhestrwyd ar y fframwaith ar gyfer gweithwyr lleoli oedolion / cysylltu bywydau.

ac

Wedi cofrestru ar City and Guilds Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Mae angen i’r rhai sydd wedi cofrestru ar y City and Guilds Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol ei gwblhau a chwblhau City and Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer yn ei gyfnod cofrestru 3 mlynedd.

neu

  1. Gradd mewn gwaith cymdeithasol

ac

  1. Tystysgrif Ôl-radd mewn Rheoli Ansawdd Ymarfer mewn Gofal Cymdeithasol Cymdeithasol (adnabyddir hefyd fel Rhaglen Datblygu Rheolwyr Tîm (TMDP))

neu

  1. Gradd mewn gwaith cymdeithasol

ac

Cymhwyster rheoli generig ar yr amod ei fod:

  • yn o leiaf lefel 3
  • ganddo o leiaf 37 credyd
  • wedi’i asesu yn y gweithle ar gyfer cymhwysedd galwadigaethol a bod y person cofrestriedig mewn rôl iechyd neu gofal cymdeithasol perthnasol pan gafodd y cymhwyster ei ymgymryd.

Noder: Mae’r rheolwyr sy’n dal y Gradd mewn Gwaith Cymdeithasol ond dim un o’r cymhwysterau rheolwyr, yn gallu ceisio cofrestru ond fe fydd angen cwblhau un o’r cymwysterau rheoli a restrwyd yn ei cyfnod cofrestru 3 mlynedd.

Gofynion eraill

Cymwysterau blaenorol

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Gofynion sefydlu